Kennisbasis

KENNISBASIS EERSTEGRAADS LERAREN KUNSTGESCHIEDENIS, CKV EN KUNST ALGEMEEN (WO)

Via de links ziet u literatuuroverzichten van de kennisbasis vakdidactiek, theorie van kunst algemeen en van het kunst analyseren voor eerstegraads docenten (WO). 

BEROEPSVAARDIGHEDEN VOOR EERSTEGRAADS LERAREN IN DE KUNSTVAKKEN (WO)

Bij ILO-UvA zijn eindtermen geformuleerd, waaraan eerstegraadsdocenten kunsttheorie moeten voldoen. Om dat vast te kunnen stellen, zijn bij deze eindtermen ook handelingsindicatoren benoemd. Deze zijn beschreven in onderstaande bijlage.

KERNTEKSTEN VAKDIDACTIEK KUNSTTHEORIE

HERZIENE TAXONOMIE VAN BLOOM

De herziene taxonomie van Bloom is een belangrijk instrument voor het bepalen van leerdoelen en leeractiviteiten en voor het evalueren daarvan. 

HYBRIDE KUNSTEDUCATIE 

MENU