HOME

 

Fotografie: Tomek Whitfield 
 

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws.

Vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie hebben we samengewerkt met: UvA Mastercourses, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Daarnaast werken we samen met de VNK-e, het Gemeentemuseum Den Haag, de KU Leuven, Lustwarande Tilburg.

dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA 
Jelle de Vrijer MA,Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Niels Nannes MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, UU en VNK-e bestuurslid 
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl 

Meegewerkt aan producten op deze website hebben: Willemien Cuijpers MA, zij heeft veel van de activerende werkvormen ontwikkeld.
En verder: Anne Marie van der Vlies MA, Valentijn Rambonnet MA, Karen Wisselaar MA evenals (oud)studenten van de ILO UvA. 

NIEUWS

nieuws

NIEUW/ACTUEEL: Woensdag 4 maart 2020. Ochtend: ‘Examentraining kua havo en vwo’ (reprise van 2019) – Middag: ‘kunst analyseren: aspecten, principes en strategieën’. 

PROGRAMMA INHOUD WO 4 MAART – UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, ROETERSEILAND. MEER LEZEN EN AANMELDEN?

  • OCHTEND (9.30 – 13.00): EXAMENTRAINING KUNST ALGEMEENUit de evaluaties van docenten die aanwezig waren bij onze trainingen in de afgelopen jaren hebben we opgemaakt dat er grote behoefte bestaat bij docenten kunst algemeen in havo en vwo aan een compacte en effectieve examentraining. Vorig jaar hebben we deze twee maal verzorgd. Voor docenten die vorig jaar niet aanwezig konden zijn, willen we deze training in de ochtend opnieuw aanbieden. Dit zodat u als docent uw leerlingen in de laatste lessen kua van dit schooljaar nog kunt laten profiteren van uw nieuwe inzichten.
  • MIDDAG (13.00 – 17.00): KUNST ANALYSEREN – ASPECTEN, PRINCIPES, STRATEGIEËN. Nog slechts 4 plaatsen beschikbaar. In de examens in kunst algemeen en kunstgeschiedenis, speelt de vaardigheid in het kunst analyseren een erg grote rol: ca. 50 tot 60% van de te behalen punten op het examen is gericht op het toetsen van deze vaardigheid. In het kader van examentraining voor kunst algemeen en kunstgeschiedenis, bieden we daarom vanuit de UvA een training aan, waarbij we het accent leggen op het (goed, snel en vaardig) leren analyseren van kunstwerken uit diverse kunstdisciplines. Daarbij zetten we een nieuwe didactiek in: we leren u hoe u leerlingen kunt leren, hoe zij elementen en principes (vormgevingsmiddelen) kunnen verbinden aan strategieën van kunstenaars. 
  • WAAR: LOCATIE, Universiteit van Amsterdam, FMG, gebouw B en E, Roeterseilandcampus, Amsterdam (vlakbij metrohalte Weesperplein, parkeren in Amsterdam kan maar is erg duur).
  • DOOR WIE: Docenten FMG ILO: dr. Marie-Thérèse van de Kamp (docent kunst algemeen en vakdidacticus ILO UvA); Jelle de Vrijer MA (docent en vakdidacticus).
  • VOOR WIE: Docenten CKV nieuw, docenten kunst algemeen, docenten kunst beeldend, dans, drama en muziek, docenten leergebied kunst & cultuur
MENU