HOME

 

Fotografie: Tomek Whitfield 
 

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws.

Vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie hebben we samengewerkt met: UvA Mastercourses, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Daarnaast werken we samen met de VNK-e, het Gemeentemuseum Den Haag, de KU Leuven, Lustwarande Tilburg.

dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA 
Jelle de Vrijer MA,Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Niels Nannes MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, UU en VNK-e bestuurslid 
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl 

Meegewerkt aan producten op deze website hebben: Willemien Cuijpers MA, zij heeft veel van de activerende werkvormen ontwikkeld.
En verder: Anne Marie van der Vlies MA, Valentijn Rambonnet MA, Karen Wisselaar MA evenals (oud)studenten van de ILO UvA. 

NIEUWS

nieuws

NIEUW/ACTUEEL:

NIEUW OP DEZE WEBSITE: op de website hebben we een nieuwe tab ‘ICT‘ en twee subtabs met ‘online leren‘ en ‘weblinks‘ met heel veel digitale mogelijkheden voor uw CKV en kunst lessen in deze tijd van leren op afstand. 

ZWART IN REMBRANDTS TIJD: Het Museum Rembrandthuis heeft lesmateriaal ontwikkeld bij de expositie ‘Zwart in Rembrandts tijd’. Het was de bedoeling het lesmateriaal door middel van workshops in het museum aan te bieden, maar door het tijdelijk sluiten heeft het museum dit nu omgezet naar een online programma. De bijbehorende documenten: Rembrandts-buren en Docenteninstructie-Rembrandts-buren. Een link naar de site https://www.rembrandthuis.nl/thuis/

OPROEP: KUNSTENAARSCOLLECTIEF START ACADEMIE VOOR ONZEKERHEIDSVAARDIGHEID. Kunstenaarscollectief the Turnclub zoekt docenten (CKV, kunst algemeen, kunst beeldend, dans, drama/theater, muziek, film etc.) die iets nieuws willen ontdekken. Doe jij met je klas mee aan een experiment? the Turnclub is de Academie voor Onzekerheidsvaardigheid begonnen. Ervaren kunstenaars, musici en creatieve ondernemers, zoals Anoek Nuyens, Marjolijn van Heemstra, Ruben Jacobs en Sjoerd Wagenaar gaan in gesprek met scholieren over de vragen: – Wat leer je niet op school? ; – Hoe ga je om met (artistieke) vrijheid?; – Hoe word je onzekerheidsvaardig? Voor wie? Klassen 3 t/m 6 (14-18) Hoe lang? 45-60 minuten. Wanneer? Vanaf nu! Kosten: Geen of gastdocent vergoeding. De lessen zijn digitaal en worden in de online leeromgeving gegeven die de school zelf hanteert. Meer info of: Doe je mee? Mail naar ankevr@turnclub.org of kijk op https://turnclub.org/academie-voor-onzekerheidsvaardigheid/

CENTRAAL EXAMEN DIT JAAR VERVALT.
vr 27 03 2020. Het College voor Toetsen en Examens heeft dd. vrijdag 27 maart officiële informatie voor scholen en docenten aangereikt via deze nieuwsbrief. In het servicedocument leest u de richtlijnen rondom de afronding van het SE.
di 24 03 2020. Via de website van het College voor Toetsen en examens en via de nieuwswebsites is gecommuniceerd dat de centrale examens dit jaar niet door zullen gaan. Hierover meer info in de kamerbrief van de ministers. In die kamerbrief staan deze richtlijnen:

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. 
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. (tot begin juni, zie kamerbrief).
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.

Lees het servicedocument van het CvTE hier goed over. Voor kandidaten die alleen het vak ‘kunst (algemeen)’ volgen (zonder praktijkvak) volgt informatie nog vanuit het CvTE. 

Vanuit het Expertisecentrum Kunsttheorie kunnen we ons voorstellen dat u over onderstaande aanbevelingen van ons nadenkt: 

  1. U gaat het schoolexamen als eindcijfer hanteren en besluiten of een leerling voldoende kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld, dat is belangrijk met het oog op kwaliteitswaarborging van uw vak, maar ook met het oog op doorstroom naar vervolgopleidingen. Vraag: Hebt u bij het vak kunst voldoende vaardigheden getoetst zodat het eindcijfer een representatief beeld geeft van de examenkandidaat op vmbo, havo of vwo niveau? Checkt u de eindtermen voor de zekerheid nogmaals goed: Examenprogramma kunst beeldend vw0 (andere kunsten zie examenblad.nl) en examenprogramma kunst beeldend havo (andere kunsten zie examenblad.nl) 
  2. U kunt bij de beoordeling van het praktijkwerk van de examenkandidaat een tweede beoordelaar (een andere kunstvakcollega van uw school) inzetten? Dit ivm een betrouwbare en faire beoordeling van de kandidaat en met het oog op kwaliteitswaarborging.
  3. Als u het schoolexamen nog niet afgesloten had: Hoe gaat u dit dan online alsnog organiseren en hoe gaat u de beoordeling van het schoolexamen evalueren? 
  4. Als u het P.T.A. nog aan zou willen passen, dan moet dit op uw school met instemming van de MR gebeuren. 

ONLINE LEREN OVER EN DOOR KUNST
Hopelijk gaat het met alle docenten en andere gebruikers van deze website naar omstandigheden goed? Via de nieuwsbrief en via deze webpagina zullen we proberen tips en suggesties te verspreiden voor examenleerlingen kua (een extra uitgebreide tien tips voor een tien wellicht) en voor docenten ckv, kunst algemeen/kunstgeschiedenis en kunst beeldend. Dat heeft heel even tijd nodig: deze week moesten alle colleges en lessen online gemaakt worden en dat kostte tijd. Veel succes met de online lessen en hierbij alvast een leuke tip die ik van een student ontving is deze ‘Tussen kunst en quarantaine’ (uit het Parool): Creativiteit in tijden van corona

 

MENU