HOME

 

Fotografie: Tomek Whitfield 
 

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws.

Vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie hebben we samengewerkt met: UvA Mastercourses, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Daarnaast werken we samen met de VNK-e, het Gemeentemuseum Den Haag, de KU Leuven, Lustwarande Tilburg.

dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA 
Jelle de Vrijer MA,Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Niels Nannes MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, UU en VNK-e bestuurslid 
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl 

Meegewerkt aan producten op deze website hebben: Willemien Cuijpers MA, zij heeft veel van de activerende werkvormen ontwikkeld.
En verder: Anne Marie van der Vlies MA, Valentijn Rambonnet MA, Karen Wisselaar MA evenals (oud)studenten van de ILO UvA. 

NIEUWS

nieuws

NIEUW/ACTUEEL:

CENTRAAL EXAMEN DIT JAAR VERVALT. di 24 03 2020. Via de website van het College voor Toetsen en examens en via de nieuwswebsites is gecommuniceerd dat de centrale examens dit jaar niet door zullen gaan. Hierover meer info in de kamerbrief van de ministers. In die kamerbrief staan deze richtlijnen:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. 
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. (tot begin juni, zie kamerbrief).
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.

Bij het Expertisecentrum Kunsttheorie gaan we meedenken over wat dit in de praktijk voor docenten in de kunstvakken en voor hun leerlingen kan betekenen. Welke oplossingen er zouden kunnen zijn. De richtlijnen voor het schoolexamen hebt u als docent in examenklassen, al vastgelegd in uw P.T.A.

Waar u nu over na moet denken is dit:

 1. U gaat het schoolexamen als eindcijfer hanteren en besluiten of een leerling voldoende kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld, dat is belangrijk met het oog op kwaliteitswaarborging van uw vak, maar ook met het oog op doorstroom naar vervolgopleidingen. Vraag: Hebt u bij de vaktheorie van kunst voldoende vaardigheden in kunstgeschiedenis/kunst analyseren getoetst zodat het eindcijfer een representatief beeld geeft van de examenkandidaat op vmbo, havo of vwo niveau? Checkt u de eindtermen voor de zekerheid nogmaals goed: Examenprogramma kunst algemeen vwoexamenprogramma kunst beeldend vw0 (andere kunsten zie examenblad.nl) Examenprogramma kunst algemeen havoexamenprogramma kunst beeldend havo (andere kunsten zie examenblad.nl)
 2. Hebt u in de beoordeling van het praktijkwerk van de examenkandidaat een tweede beoordelaar ingezet? Dit ivm een betrouwbare en faire beoordeling van de kandidaat en met het oog op kwaliteitswaarborging.
 3. Als u het schoolexamen nog niet afgesloten had: Hoe gaat u dit dan online alsnog organiseren en hoe gaat u de beoordeling van het schoolexamen evalueren? 

Suggesties voor het online afnemen/afronden van de schoolexamens: 

 • Schoolexamen kunst praktijkvakken: Voor het aanleveren/inleveren van het schoolexamenwerk voor de praktijk, kunt u denken aan het volgende: leerlingen maken het eindwerk thuis en maken een online portfolio van hun eindwerk (al dan niet in microsoft teams/class notebook of google classroom) met daarin zeer gedetailleerde en op datum gemaakte procesverslagen. Deze kunnen voor kunst beeldend beoordeeld worden met de proces en product rubrics die u op deze website kunt vinden. Een aanbeveling is – mocht u dat nog niet doen – om met minstens twee kunstvakdocenten uit examenklassen, het werk te beoordelen. Dit met het oog op een reële beoordeling vanuit het perspectief van de examenleerling en van de kwaliteitswaarborging m.b.t. vervolgonderwijs. Verder kunt u voor de beoordeling van kunst praktijkvakken ook nog even kijken naar onze collega’s in Groot-Brittannië, zij hebben bij hun a-levels beoordelingscriteria ontwikkeld, bijvoorbeeld voor beeldende praktijk (zie pp 31 – 34), drama en theater (zie pp. 38 – 45), dans (zie pp. 31 – 37), muziek (zie pp. 35 – 40) en film (pp. 35 – 40) 
 • Schoolexamen kunst vaktheorie: Hierover het volgende: omdat leerlingen met het vak kunst/tehatex doorgaans een centraal schriftelijk examen doen, zou u als docent moeten waarborgen dat alle leerlingen in het schoolexamen voldoende getoetst zijn op hun vaardigheden in kunst algemeen/kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing (ook ivm kwaliteitswaarborging voor vervolgonderwijs). Dat zou u op de volgende manier in een schoolexamen vaktheorie kunnen toetsen: Examenleerlingen maken een bijdrage voor een digitaal boekje, d.w.z. voor een schoolexamencatalogus over hun eindwerk. Het schoolexamenwerkstuk kan daarin eventueel ook opgenomen zijn middels afbeeldingen, geluidsfragmenten en/of filmpjes. Leerlingen beschrijven daarin hun eigen eindwerk, hun werkproces (en de reflectie daarop). Leerlingen plaatsen het eigen werk in de context van de kunst. D.w.z. zij maken een aantal (vergelijkende) kunstanalyses die bij hun eigen werk passen en voor kunstgeschiedenis kan dat gericht zijn op beeldende kunst en voor kunst algemeen kan dit breder getrokken worden naar ook andere kunstdisciplines dan de eigen praktijkdiscipline). Die kunstanalysevaardigheden kunnen zij demonstreren door bijv. te werken op basis van ‘kunst analyseren: aspecten, principes en strategieën’ (dit is een nieuwe tool voor leerlingen en docenten) of op basis van het ILO UvA kunstanalyse model. Voor het beoordelen van de kunstanalyse processen kunt u de beoordelingsmatrix gebruiken en voor het beoordelen van de kunstanalyse producten kunt u dit beoordelingsformulier gebruiken. 

ONLINE LEREN OVER EN DOOR KUNST
Hopelijk gaat het met alle docenten en andere gebruikers van deze website naar omstandigheden goed? Via de nieuwsbrief en via deze webpagina zullen we proberen tips en suggesties te verspreiden voor examenleerlingen kua (een extra uitgebreide tien tips voor een tien wellicht) en voor docenten ckv, kunst algemeen/kunstgeschiedenis en kunst beeldend. Dat heeft heel even tijd nodig: deze week moesten alle colleges en lessen online gemaakt worden en dat kostte tijd. Veel succes met de online lessen en hierbij alvast een leuke tip die ik van een student ontving is deze ‘Tussen kunst en quarantaine’ (uit het Parool): Creativiteit in tijden van corona

TRAINING DD 4 MAART J.L. 
We hebben woensdag 4 maart 2020 weer een erg fijne studiedag gehad! Veel dank aan alle docenten voor de constructieve bijdragen en de fijne sfeer! Fijn dat jullie onze studiedag weer zo goed gewaardeerd hebben (examentraining 8,4 en kunst analyseren 8,4). 

Woensdag 4 maart 2020. Ochtend: ‘Examentraining kua havo en vwo’ (reprise van 2019) – Middag: ‘kunst analyseren: aspecten, principes en strategieën’. [ Deze studiedag is inmiddels geweest, u kunt zich hiervoor dus niet meer aanmelden. ] 

PROGRAMMA INHOUD WO 4 MAART – UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, ROETERSEILAND. MEER LEZEN EN AANMELDEN?

 • OCHTEND (9.30 – 13.00): EXAMENTRAINING KUNST ALGEMEENVoor de ochtendtraining zijn nog plaatsen beschikbaar. Uit de evaluaties van docenten die aanwezig waren bij onze trainingen in de afgelopen jaren hebben we opgemaakt dat er grote behoefte bestaat bij docenten kunst algemeen in havo en vwo aan een compacte en effectieve examentraining. Vorig jaar hebben we deze twee maal verzorgd. Voor docenten die vorig jaar niet aanwezig konden zijn, willen we deze training in de ochtend opnieuw aanbieden. Dit zodat u als docent uw leerlingen in de laatste lessen kua van dit schooljaar nog kunt laten profiteren van uw nieuwe inzichten.
 • MIDDAG (13.00 – 17.00): KUNST ANALYSEREN – ASPECTEN, PRINCIPES, STRATEGIEËN. Voor de middagtraining zijn geen plaatsen meer beschikbaar, we kunnen u wel op de wachtlijst plaatsen. In de examens in kunst algemeen en kunstgeschiedenis, speelt de vaardigheid in het kunst analyseren een erg grote rol: ca. 50 tot 60% van de te behalen punten op het examen is gericht op het toetsen van deze vaardigheid. In het kader van examentraining voor kunst algemeen en kunstgeschiedenis, bieden we daarom vanuit de UvA een training aan, waarbij we het accent leggen op het (goed, snel en vaardig) leren analyseren van kunstwerken uit diverse kunstdisciplines. Daarbij zetten we een nieuwe didactiek in: we leren u hoe u leerlingen kunt leren, hoe zij elementen en principes (vormgevingsmiddelen) kunnen verbinden aan strategieën van kunstenaars. 
 • WAAR: LOCATIE, Universiteit van Amsterdam, FMG, gebouw B en E, Roeterseilandcampus, Amsterdam (vlakbij metrohalte Weesperplein, parkeren in Amsterdam kan maar is erg duur).
 • DOOR WIE: Docenten FMG ILO: dr. Marie-Thérèse van de Kamp (docent kunst algemeen en vakdidacticus ILO UvA); Jelle de Vrijer MA (docent en vakdidacticus).
 • VOOR WIE: Docenten CKV nieuw, docenten kunst algemeen, docenten kunst beeldend, dans, drama en muziek, docenten leergebied kunst & cultuur
MENU