HOME


Fotografie: Tomek Whitfield 

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws.

Vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie hebben we samengewerkt met: UvA Mastercourses, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Daarnaast werken we samen met de VNK-e, het Gemeentemuseum Den Haag, de KU Leuven, Lustwarande Tilburg.

dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA 
Jelle de Vrijer MA,Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Niels Nannes MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, UU en VNK-e bestuurslid 
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl 

Meegewerkt aan producten op deze website hebben: Willemien Cuijpers MA, zij heeft veel van de activerende werkvormen ontwikkeld.
En verder: Anne Marie van der Vlies MA, Valentijn Rambonnet MA, Karen Wisselaar MA evenals (oud)studenten van de ILO UvA. 

NIEUWS

nieuws

NIEUW/ACTUEEL:

DE VWO EXAMENBESPIEGELINGEN VAN KUA ZIJN VERZONDEN (dd. 02-06-2021, 18.50 u) Ook dit jaar hebben we vanuit het Expertisecentrum Kunsttheorie weer examenbespiegelingen aangeleverd voor vwo (NB alleen voor het eerste tijdvak). Aanpassingen zijn inmiddels om 13u (3-6-2021) geupload: met lichtblauwe arceringen kunt u ze zien (via dezelfde link – u moet de pagina wellicht even verversen om ze te zien). 

NIEUWS OVER DE VWO EXAMENBESPIEGELINGEN: maandagmiddag 31 mei hebben we met een team van docenten (waaronder eerstegraadsdocenten kua, waaronder specialisten in de beeldende vorming, muziek, kunstgeschiedenis, theaterwetenschappen, muziekwetenschappen, filmwetenschappen) het vwo examen besproken. Dit is de basis voor de VWO examenbespiegelingen 2021 die we woensdagavond 2 juni om 18.50 u verzonden hebben via de nieuwsbrief. Leest u onderstaande info aub even door voordat u ons mailt: 

  1. U kunt uzelf aanmelden voor de examenbespiegelingen via het aanmelden voor de nieuwsbrief. Let op: u hoeft zich dus niet ieder jaar opnieuw in te schrijven, dit is een misvatting. Als u uzelf met het juiste mailadres (!) ingeschreven hebt, en u hebt uzelf tussentijds niet uitgeschreven dan ontvangt u de nieuwsbrief met daarin de link naar de examenbespiegelingen. Schrijft u zich aub op tijd in (d.w.z. uiterlijk op de dag van de examens). 
  2. Omdat we de nieuwsbrief via een bcc versturen, weten we dat de nieuwsbrief in de SPAM/ongewenste mail terecht kan komen. Checkt u daarom aub zelf goed of u de nieuwsbrief in de SPAM/ongewenste mailbox hebt ontvangen voordat u ons – in deze drukke tijd – mailt. Bij voorbaat dank. 
  3. Op deze plek (homepage) zullen we aangeven wanneer we de examenbespiegelingen verstuurd hebben. We werken – als docenten en lerarenopleiders – onder grote tijdsdruk, we vragen daarom uw begrip voor het tijdstip waarop we de bespiegelingen gereed kunnen hebben. We houden de data in de gaten waarop u de werken van uw leerlingen uiterlijk moet versturen naar de tweede corrector, maar kunnen de examenbespiegelingen niet heel snel na de examens gereed hebben omdat we er zorgvuldig aan werken.
    DRINGEND VERZOEK OMTRENT EXAMENBESPIEGELINGEN: Beste collega’s, willen jullie ons aub geen e-mails meer sturen met verzoeken of we de examenbespiegelingen individueel willen opsturen of nasturen. Onze mailbox loopt over met deze verzoeken en we kunnen daar helaas echt niet aan voldoen. De tijdsdruk is voor ons – als docenten met fulltime onderwijsbanen – simpelweg te groot. De adviestabel voor het versturen naar de tweede corrector. 

DE HAVO EXAMENBESPIEGELINGEN VAN KUA ZIJN VERZONDEN (dd. 26-05-2021, 21.55 u) de Ook dit jaar zullen we vanuit het Expertisecentrum Kunsttheorie weer examenbespiegelingen aanleveren voor havo en vwo (NB alleen voor het eerste tijdvak).

TAXONOMIEEN: Bij de doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie hebben we kunst taxonomieën gepubliceerd (voor het bepalen van affectieve, sensomotorische, cognitieve, creatieve, metacognitieve en sociale leerdoelen). Dr Simon Paul Atkinson is op een vergelijkbare manier aan het denken/werken geweest aan verschillende taxonomieën: zie zijn website. Daarop zie je taxonomieën voor affectieve leerdoelen; cognitieve leerdoelen; psychomotorische leerdoelen; metacognitieve leerdoelen en interpersoonlijke leerdoelen. Bij deze taxonomieën geef hij uitleg over hoe je daarmee als docent kunt werken. In dit artikel is meer te lezen over de achtergronden: Atkinson, S. P. (2013) Taxonomy Circles: Visualizing the possibilities of intended learning outcomesOpens in a new windowBPP Working Papers. London: BPP University College.

ICT EN ONLINE LEREN: op de website hebben we een nieuwe tab ‘ICT‘ en twee subtabs met ‘online leren‘ en ‘weblinks‘ met heel veel digitale mogelijkheden voor uw CKV en kunst lessen in deze tijd van leren op afstand. (alle links zijn geactualiseerd dd. 20-01-2021)

ZWART IN REMBRANDTS TIJD: Het Museum Rembrandthuis heeft lesmateriaal ontwikkeld bij de expositie ‘Zwart in Rembrandts tijd’. Het was de bedoeling het lesmateriaal door middel van workshops in het museum aan te bieden, maar door het tijdelijk sluiten heeft het museum dit nu omgezet naar een online programma. De bijbehorende documenten: Rembrandts-buren en Docenteninstructie-Rembrandts-buren. Een link naar de site https://www.rembrandthuis.nl/thuis/