Kunst Algemeen - romantiek - realisme


BASISTEKST KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN ROMANTIEK EN REALISME

WERKVORMEN KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN ROMANTIEK EN REALISME

  • Studeeraanwijzingen gericht op leeractiviteiten romreal  Dit is een voorbeeld van studeeraanwijzingen gericht op verschillende manieren van leren en het zodoende leren begrijpen van verschillende manieren van leren gericht op verschillende vraagtypen.
  • Kwartet Romantiek en Realisme  Middels deze opdracht vatten de leerlingen eerst voor henzelf een aantal belangrijke aspecten omtrent de kunst en cultuur uit de 19e eeuw samen waarna ze er vragen over formuleren. Ze moeten voldoende boven de stof staan om tot deze vragen en antwoorden te komen. Na het maken van een kwartet gaan ze er zelf ook mee spelen.
  • Tentoonstelling Romantiek   De Romantiek kent een verscheidenheid aan stijlen en thematiek. Om de leerlingen hier een goed inzicht in te geven en zelf mee aan te slag te laten gaan, leren ze veel over belangrijke kunstwerken uit deze periode. Bovendien leren ze de afbeeldingen zeer goed te analyseren en worden ze heel vrij gelaten in het eindresultaat van de opdracht. (afbeeldingen tentoonstelling Romantiek)
  • Le Déjeuner sur l'herbe In 1863 worden zowel de Officiële Salon tentoonstelling als de Salon des Refusés gehouden. Manet wordt als een sleutelfiguur in de kunst beschouwd: zijn werk markeert de overgang naar de moderne kunst. Leerlingen analyseren het werk Le Déjeuner sur l'herbe aan de hand van opdrachtkaarten. Leerlingen aan de hand van deze opdracht over de betekenis van het werk van Manet in de kunst en leren benoemen, vergelijken, analyseren en verklaren.
  • Observerend leren en kunst analyseren. Leerlingen gaan observerend beschrijven en beschrijvend observeren en vullen elkaar hardop denkend aan. Zij analyseren aan de hand van de houdingen, mimiek, kleding en attributen wat achtergronden en machtsverhoudingen zijn die je in de foto [pag. 8] weergegeven ziet.

KUNST ALGEMEEN SUBDOMEIN