Kunst Algemeen - modern


BASISTEKST KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN HET MODERNE

WERKVORMEN KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN HET MODERNE

  • Welk Beeld Weg Dans  In de oefening Welk Beeld Weg analyseren leerlingen twee reeksen van drie stills uit een dansvoorstelling op verschillende vormaspecten.
  • Welk beeld weg? (beeldend) Bij het analyseren van beelden leren leerlingen via deze werkvorm (The Odd One Out - David Leat) goed observeren, analyseren en interpreteren. Deze werkvorm kan erg goed gecombineerd worden met de Visible Thinking Routine: See-Think-Wonder (Ron Ritchart, Mark Church & Karen Morrison) . Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen).
  • Studeeraanwijzingen gericht op leeractiviteiten modern. Dit is een voorbeeld van studeeraanwijzingen gericht op verschillende manieren van leren en het zodoende leren begrijpen van verschillende manieren van leren gericht op verschillende vraagtypen.
  • Le D�jeuner sur l'herbe In 1863 worden zowel de Offici�le Salon tentoonstelling als de Salon des Refus�s gehouden. Manet wordt als een sleutelfiguur in de kunst beschouwd: zijn werk markeert de overgang naar de moderne kunst. Leerlingen analyseren het werk Le D�jeuner sur l'herbe aan de hand van opdrachtkaarten. Leerlingen aan de hand van deze opdracht over de betekenis van het werk van Manet in de kunst en leren benoemen, vergelijken, analyseren en verklaren.
  • Kwartet Moderne Cultuur  Middels deze opdracht vatten de leerlingen eerst voor henzelf een aantal belangrijke aspecten omtrent de kunst en cultuur uit de eerste helft van de 20e eeuw samen waarna ze er vragen over formuleren. Ze moeten voldoende boven de stof staan om tot deze vragen en antwoorden te komen. Na het maken van een kwartet gaan ze er zelf ook mee spelen.
  • Rummikub Beeldende Kunst Moderne Cultuur  In het modernisme ontstonden vele stromingen naast elkaar. Van belang bij het ontleden van deze stromingen is een goede beeldanalyse. In de opdracht gaan leerlingen zeer actief aan de slag met het analyseren van de verschillende schilderijen op verschillende vormgevingsaspecten. (rummikubreeks 1 en rummikubreeks 2)
  • Voorstelling met een duidelijk doel  Door middel van een kleine theatertour wil Mevrouw Maas de consumptiemaatschappij kritisch onder de loep nemen. Ze heeft genoeg van iedereen die almaar wil consumeren en de mooiste horloges en schoenen wil hebben. Ze denkt dat wanneer ze een theatervoorstelling organiseert waarbij de consumptiemaatschappij onder de loep genomen wordt, mensen wellicht anders gaan denken over de consumptiemaatschappij waarin zij leven en/of zich daar in elk geval van bewust zijn. Ze vraagt de klas om daar in groepjes van 3 een theaterproductie voor te schrijven.
  • Typisch Modernisme!. Leerlingen adviseren aan een tentoonstellingscommissie welke voorstelling zij geschikt zouden vinden om op te voeren tijdens de opening van de tentoonstelling "Typisch Modernisme!". Leerlingen doen daarvoor onderzoek naar verschillende voorstellingen die typerend zijn voor het modernisme zoals Le Sacre du Printemps; Overwinning op de zon; Parade en het Triadisch Ballet. Leerlingen leren beschrijven, analyseren, bewust kiezen en beargumenteren. Typisch Modernisme! Opdracht 

  • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur.  En de Kunstdiscipline kaarten voor ronde 2. 

LINKS