Kunst Algemeen - massa


BASISTEKSTEN KUNST ALGEMEEN MASSACULTUUR

 • Kern van de Massacultuur en het Postmodernisme op 1 x A4. Massacultuur
 • Beeldende Kunst in de 20ste en 21ste eeuw
 • Hybriditeit in de hedendaagse beeldende kunst kern op 1 x A4 en bijbehorende hybriditeit items die aansluiten bij deze ontwikkelingen in de 21ste eeuw. NB dit is geen officiële examenstof maar een aanvulling die u desgewenst kunt gebruiken gericht op een up-to-date inzicht in de kunst van nu.
 • Postmoderne dans website Danstijd SLO
 • Scriptie: Coolen, Duynstée en Piek (2002) over muziek
 • POSTMODERNISM: STYLE AND SUBVERSION 1970 - 1990. Volgens de makers van de tentoonstelling: Postmodernism, style and subversion in het V&A museum in Londen is het Postmodernisme dus in de jaren 90 als stroming geeindigd. Op de website van het V&A staat informatie, zijn afbeeldingen te vinden en is de catalogus en bijbehorende DVD+CD te bestellen.

WERKVORMEN KUNST ALGEMEEN MASSACULTUUR

 • Welk beeld weg? (beeldend) Bij het analyseren van beelden leren leerlingen via deze werkvorm (The Odd One Out - David Leat) goed observeren, analyseren en interpreteren. Deze werkvorm kan erg goed gecombineerd worden met de Visible Thinking Routine: See-Think-Wonder (Ron Ritchart, Mark Church & Karen Morrison) . Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen).
 • Studeeraanwijzingen gericht op leeractiviteiten massa Dit is een voorbeeld van studeeraanwijzingen gericht op verschillende manieren van leren en het zodoende leren begrijpen van verschillende manieren van leren gericht op verschillende vraagtypen.
 • Film Domino Film bevat veel verschillende onderdelen waarop je een film kunt analyseren. Via deze werkvorm (domino) gaan leerlingen actief aan de slag met het analyseren van filmshots op de aspecten: camerastandpunt, kadrering en belichting. Vanuit deze analyse kunnen leerlingen komen tot (verschillende) betekenissen / symbolische lagen van deze filmaspecten.
 • Massacultuur Kwartet Middels deze opdracht vatten de leerlingen eerst voor henzelf een aantal belangrijke aspecten omtrent de kunst en cultuur uit de eerste helft van de 20e eeuw samen waarna ze er vragen over formuleren. Ze moeten voldoende boven de stof staan om tot deze vragen en antwoorden te komen. Na het maken van een kwartet gaan ze er zelf ook mee spelen.
 • Tentoonstelling Massacultuur De 2e helft van de 20e eeuw kent een verscheidenheid aan stijlen en thematieken. Om de leerlingen hier een goed inzicht in te geven en zelf mee aan te slag te laten gaan, leren ze veel over belangrijke kunstwerken uit deze periode. Bovendien leren ze de afbeeldingen zeer goed te analyseren en worden ze heel vrij gelaten in het eindresultaat van de opdracht. (afbeeldingen tentoonstelling)
 • Voorstelling met een duidelijk doel Door middel van een kleine theatertour wil Mevrouw Maas de consumptiemaatschappij kritisch onder de loep nemen. Ze heeft genoeg van iedereen die almaar wil consumeren en de mooiste horloges en schoenen wil hebben. Ze denkt dat wanneer ze een theatervoorstelling organiseert waarbij de consumptiemaatschappij onder de loep genomen wordt, mensen wellicht anders gaan denken over de consumptiemaatschappij waarin zij leven en/of zich daar in elk geval van bewust zijn. Ze vraagt de klas om daar in groepjes van 3 een theaterproductie voor te schrijven.
 • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur. En de Kunstdiscipline kaarten voor ronde 2. 

 LINKS