Kunst Algemeen - kerk


BASISTEKST KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN DE KERK 

LEERACTIVITEITEN CENTRAAL CULTUUR VAN DE KERK

WERKVORMEN KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN DE KERK 

  • Studeeraanwijzing voor leerlingen gericht op leeractiviteiten Dit is een voorbeeld van studeeraanwijzingen gericht op verschillende manieren van leren en het zodoende leren begrijpen van verschillende manieren van leren gericht op verschillende vraagtypen.
  • Kwartet Cultuur van de Kerk   Middels deze opdracht vatten de leerlingen eerst voor henzelf een aantal belangrijke aspecten omtrent de kunst en cultuur uit de Middeleeuwen (Cultuur van de Kerk) samen waarna ze er vragen over formuleren. Ze moeten voldoende boven de stof staan om tot deze vragen en antwoorden te komen. Na het maken van een kwartet gaan ze er zelf ook mee spelen. 
  •  Tentoonstelling Cultuur van de Kerk  De Middeleeuwen kennen verschillende stijlen en uitingsvormen van religieuze thema’s. Om de leerlingen hier een goed inzicht in te geven en zelf mee aan te slag te laten gaan, leren ze veel over belangrijke kunstwerken uit deze periode. Bovendien leren ze de afbeeldingen zeer goed te analyseren en worden ze heel vrij gelaten in het eindresultaat van de opdracht. (afbeeldingenreeks 1 en afbeeldingenreeks 2)

 

 LINKS