Kunstgeschiedenis - hedendaags


WERKVORMEN KUNSTGESCHIEDENIS/KUNSTBESCHOUWING: HEDENDAAGS

  • Welk beeld weg? (beeldend) Bij het analyseren van beelden leren leerlingen via deze werkvorm (The Odd One Out - David Leat) goed observeren, analyseren en interpreteren. Deze werkvorm kan erg goed gecombineerd worden met de Visible Thinking Routine: See-Think-Wonder (Ron Ritchart, Mark Church & Karen Morrison) . Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen). Voorbeelden van Welk beeld weg gericht op tehatex havo en vwo beeldend. Welk beeld weg? havo tehatex 2011 en Welk beeld weg? vwo tehatex 2011
  • Hoe word ik een beelddetective? Deze opdracht is geschikt voor analyse van Beeldende Kunst bij CKV, kunstgeschiedenis en kunst algemeen. David Perkins beschrijft in The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art (1994) dat hij voorstander is van een manier van kijken die tot reflectie leidt en waarbij de beschouwer denkt door het kijken (en luisteren) naar Kunst. Hij vindt dat veel mensen haastig, smal, onnauwkeurig en 'hap-snap' kijken naar kunst. Hij geeft daarom adviezen voor een beter manier van kijken naar kunst waarin: 1: Het kijken naar Kunst de tijd krijgt, 2: Het kijken breed en avontuurlijk mag zijn, 3: Het kijken helder en diep kan zijn, 4: Het kijken georganiseerd kan zijn. In deze opdracht is eveneens het idee van de junior-version van het leren over Kunst van Perkins (Making Learning Whole, 2009) verweven.
  • POSTMODERNISM: STYLE AND SUBVERSION 1970 - 1990.
    Volgens de makers van de tentoonstelling: Postmodernism, style and subversion in het V&A museum in Londen is het Postmodernisme dus in de jaren 90 als stroming geeindigd. Op de website van het V&A staat informatie, zijn afbeeldingen te vinden en is de catalogus en bijbehorende DVD+CD te bestellen. Zie: http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/postmodernism/
  • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur. En de Kunstdiscipline kaarten voor ronde 2. 

LINKS