CKV - drama


  • Voorstelling  Een theatervoorstelling bestaat uit veel verschillende onderdelen die op het toneel samen een geheel vormen. In deze opdracht maken leerlingen het proces van het maken van een theaterproductie door. Wat komt daar allemaal bij kijken en hoe werken alle aspecten samen mee tot een goed eindresultaat? Kortom, hoe kom je vanuit wat losse ideeŽn naar een concept tot een goed uitgewerkte theatervoorstelling?
  • Voorstelling met een duidelijk doel  Door middel van een kleine theatertour wil Mevrouw Maas de consumptiemaatschappij kritisch onder de loep nemen. Ze heeft genoeg van iedereen die almaar wil consumeren en de mooiste horloges en schoenen wil hebben. Ze denkt dat wanneer ze een theatervoorstelling organiseert waarbij de consumptiemaatschappij onder de loep genomen wordt, mensen wellicht anders gaan denken over de consumptiemaatschappij waarin zij leven en/of zich daar in elk geval van bewust zijn. Ze vraagt de klas om daar in groepjes van 3 een theaterproductie voor te schrijven.
  • Typisch Modernisme!. Leerlingen adviseren aan een tentoonstellingscommissie welke voorstelling zij geschikt zouden vinden om op te voeren tijdens de opening van de tentoonstelling "Typisch Modernisme!". Leerlingen doen daarvoor onderzoek naar verschillende voorstellingen die typerend zijn voor het modernisme zoals Le Sacre du Printemps; Overwinning op de zon; Parade en het Triadisch Ballet. Leerlingen leren beschrijven, analyseren, bewust kiezen en beargumenteren. Typisch Modernisme! Opdracht en Kernconcepten modern en massa.

LINKS