Kunst Algemeen - burgerij


BASISTEKST KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN DE BURGERIJ

WERKVORMEN KUNST ALGEMEEN CULTUUR VAN DE BURGERIJ

 

         Welk Beeld Weg - Burgerlijke Cultuur Deze opdracht helpt leerlingen de kunstwerken die kenmerkend zijn voor de burgerlijke cultuur beter te analyseren en te begrijpen. Tevens is het een doel dat leerlingen leren wat kunsthistorisch beargumenteren inhoudt.

         Kunst Analyseren uit de Burgerlijke Cultuur Deze kunst analyse opdracht maakt gebruik van de expert-methode en is gebaseerd op het ILO UvA model voor kunst analyse en de bijbehorende begrippenlijst. Leerlingen leren aan de hand van verschillende voorbeelden (beeldend, muziek en drama) kunst uit de Burgerlijke cultuur in Nederland in de zeventiende eeuw, analyseren. Daarbij worden eveneens linken gelegd met de invalshoeken voor reflectie.

        Studeeraanwijzingen gericht op leeractiviteiten burgerij Dit is een voorbeeld van studeeraanwijzingen gericht op verschillende manieren van leren en het zodoende leren begrijpen van verschillende manieren van leren gericht op verschillende vraagtypen.

         Kwartet Burgerlijke cultuur Middels deze opdracht vatten de leerlingen eerst voor henzelf een aantal belangrijke aspecten omtrent de kunst en cultuur uit de Gouden Eeuw samen waarna ze er vragen over formuleren. Ze moeten voldoende boven de stof staan om tot deze vragen en antwoorden te komen. Na het maken van een kwartet gaan ze er zelf ook mee spelen.

         Tentoonstelling Burgerlijke cultuur De Gouden Eeuw kent een verscheidenheid aan kunstwerken en thematieken. Om de leerlingen hier een goed inzicht in te geven en zelf mee aan te slag te laten gaan, leren ze veel over belangrijke kunstwerken uit deze periode. Bovendien leren ze de afbeeldingen zeer goed te analyseren en worden ze heel vrij gelaten in het eindresultaat van de opdracht. (afbeeldingenreeks 1 en afbeeldingenreeks 2)

      Portretten & de Gouden Eeuw De foto's in deze opdracht zijn gemaakt door de fotograaf Hendrik Kerstens voor de posters van de tentoonstelling over de Gouden Eeuw in het Amsterdam Museum. Deze tentoonstelling is gemaakt in samenhang met de televisie serie over de Gouden Eeuw. Deze opdracht voor leerlingen werd door collega Joke Kooijman bedacht. Ze heeft leerlingen eerst de opdracht gegeven drie fotoportretten te maken van drie generaties met iets uit de keuken of badkamer op het hoofd. De opdracht is een leuke opdracht om leerlingen te laten maken voorafgaand aan een kunstanalyse opdracht over portretten in de Gouden Eeuw, maar kan ook als productieve opdracht uitgewerkt worden. Als inspiratiebron voor deze opdracht kan het bijgevoegde blad met afbeeldingen gebruikt worden: Hoeden en Kragen in de 17de eeuw.

 

LINKS