Kunst Analyse - beeldend


BASISTEKST KUNST ALGEMEEN - BEELDEND

 

WERKVORMEN GERICHT OP ACTIEF KUNSTANALYSEREN  

 

 • Omschrijf voor een blinde  Beeldanalyse wordt al snel via verschillende schema’s aan de leerlingen aangeboden. Leerlingen ervaren deze schema’s vaak als star en zien niet goed in waarom het juist goed is om beeldanalyse goed te structureren. Deze opdracht helpt hen daar sterk bij. De leerlingen ervaren zelf hoe het is om ongestructureerd met beeldanalyse aan de slag te gaan
 • Tasinhoud  Bij beeldanalyse is een onderscheid tussen objectieve registratie en interpretatie erg van belang. Via deze werkvorm komen de leerlingen door middel van een opdracht in een geheel andere context tot een goede beschrijving van de verschillen tussen objectieve beschrijvingen en interpretaties.
 • Zelfportretten memory  Voor deze zelfportretten memory kopieert u de kaarten met afbeeldingen twee keer. Daarna kunnen leerlingen de memory spelen, ze kunnen dan oefenen met het noemen van de namen van kunstenaars, van kunststromingen waartoe de kunstenaars behoorden of met aspecten van de vormgeving.  
 • Welk beeld weg? (beeldend) Bij het analyseren van beelden leren leerlingen via deze werkvorm (The Odd One Out - David Leat) goed observeren, analyseren en interpreteren. Deze werkvorm kan erg goed gecombineerd worden met de Visible Thinking Routine: See-Think-Wonde r(Ron Ritchart, Mark Church & Karen Morrison) . Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen).
 • Hoe word ik een beelddetective? Deze opdracht is geschikt voor analyse van Beeldende Kunst bij CKV, kunstgeschiedenis en kunst algemeen. David Perkins beschrijft in The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art (1994) dat hij voorstander van een manier van kijken die tot reflectie leidt en waarbij de beschouwer denkt door het kijken (en luisteren) naar Kunst. Hij vindt dat veel mensen haastig, smal, onnauwkeurig en 'hap-snap' kijken naar kunst. Hij geeft daarom adviezen voor een  beter manier van kijken naar kunst waarin: 1: Het kijken naar Kunst de tijd krijgt, 2: Het kijken breed en avontuurlijk mag zijn, 3: Het kijken helder en diep kan zijn, 4: Het kijken georganiseerd kan zijn. In deze opdracht is eveneens het idee van de junior-version van het leren over Kunst van Perkins (Making Learning Whole, 2009) verweven.
 • Het Bernini / Barok Mysterie Tijdens deze opdracht gaan leerlingen op zoek naar het Bernini / Barok Mysterie. Welke werken heeft Bernini zoal gemaakt? Wat is zo typerend aan het werk van Bernini? En waarom was de Barok zo populair in Rome? Al deze vragen komen aan de orde. Voor deze opdracht is gebruik gemaakt van het beroemde boek "Het Bernini Mysterie" van Dan Brown. Het opdrachtenblad en de informatiekaartjes vindt u onder deze links.
 • Portretten & de Gouden Eeuw De foto's in deze opdracht zijn gemaakt door de fotograaf Hendrik Kerstens voor de posters van de tentoonstelling over de Gouden Eeuw in het Amsterdam Museum. Deze tentoonstelling is gemaakt in samenhang met de televisie serie over de Gouden Eeuw. Deze opdracht voor leerlingen werd door collega Joke Kooijman bedacht. Ze heeft leerlingen eerst de opdracht gegeven drie fotoportretten te maken van drie generaties met iets uit de keuken of badkamer op het hoofd. De opdracht is een leuke opdracht om leerlingen te laten maken voorafgaand aan een kunstanalyse opdracht over portretten in de Gouden Eeuw, maar kan ook als productieve opdracht uitgewerkt worden. Als inspiratiebronnen voor deze opdracht kunnen de bijgevoegde bladen met afbeeldingen gebruikt worden: Hoeden en Kragen in de 17de eeuw ; Hoeden van Philip Treacy e.a. ; Kragen.
 • Le Déjeuner sur l'herbe In 1863 worden zowel de Officiële Salon tentoonstelling als de Salon des Refusés gehouden. Manet wordt als een sleutelfiguur in de kunst beschouwd: zijn werk markeert de overgang naar de moderne kunst. Leerlingen analyseren het werk Le Déjeuner sur l'herbe aan de hand van opdrachtkaarten. Leerlingen aan de hand van deze opdracht over de betekenis van het werk van Manet in de kunst en leren benoemen, vergelijken, analyseren en verklaren.
 • Typisch Modernisme!. Leerlingen adviseren aan een tentoonstellingscommissie welke voorstelling zij geschikt zouden vinden om op te voeren tijdens de opening van de tentoonstelling "Typisch Modernisme!". Leerlingen doen daarvoor onderzoek naar verschillende voorstellingen die typerend zijn voor het modernisme zoals Le Sacre du Printemps; Overwinning op de zon; Parade en het Triadisch Ballet. Leerlingen leren beschrijven, analyseren, bewust kiezen en beargumenteren. Typisch Modernisme! Opdracht 
 • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur.  En de Kunstdiscipline kaarten voor ronde 2. 
 • 'Differentiëren als hogere orde denkvaardigheid/ hogere orde docentvaardigheid'                                    - Lesbeschrijving en achtergrondteksten kernconcepten voor docenten 

  - opdrachtbeschrijving en Opdrachtkaartjes voor leerlingen.
  Daarbij kunnen deze documenten mogelijk behulpzaam zijn

  - een A4tje met het Kunstanalyse begrippenlijst_schema 

  - een A4tje met de Herziene taxonomie van Bloom 

  - de nieuwe versie van het ILO UvA Kunstanalyse model Kunst Algemeen versie 2014  

  - de nieuwe versie van de ILO UvA beoordelingsmatrix voor kunstanalyse  bij kunst algemeen  

  In deze overzichten ziet u de denkvaardigheden die bij kunst analyseren een rol spelen en waaraan u leeractiviteiten kunt verbinden. Daarnaast ziet u de vakspecifieke begrippen voor kunstanalyse waarop de leeractiviteiten gericht kunnen worden.