CKV - beeldend


CKV EN WERKVORMEN GERICHT OP ACTIEF KUNSTANALYSEREN

 • Welk beeld weg? (beeldend) Bij het analyseren van beelden leren leerlingen via deze werkvorm (The Odd One Out - David Leat) goed observeren, analyseren en interpreteren. Deze werkvorm kan erg goed gecombineerd worden met de Visible Thinking Routine: See-Think-Wonder (Ron Ritchart, Mark Church & Karen Morrison). Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen). . Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen).
 • Hoe word ik een beelddetective? Deze opdracht is geschikt voor analyse van Beeldende Kunst bij CKV, kunstgeschiedenis en kunst algemeen. David Perkins beschrijft in The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art (1994) dat hij voorstander is van een manier van kijken die tot reflectie leidt en waarbij de beschouwer denkt door het kijken (en luisteren) naar Kunst. Hij vindt dat veel mensen haastig, smal, onnauwkeurig en 'hap-snap' kijken naar kunst. Hij geeft daarom adviezen voor een  beter manier van kijken naar kunst waarin: 1: Het kijken naar Kunst de tijd krijgt, 2: Het kijken breed en avontuurlijk mag zijn, 3: Het kijken helder en diep kan zijn, 4: Het kijken georganiseerd kan zijn. In deze opdracht is eveneens het idee van de junior-version van het leren over Kunst van Perkins (Making Learning Whole, 2009) verweven.
 • Omschrijf voor een blinde  Beeldanalyse wordt al snel via verschillende schema’s aan de leerlingen aangeboden. Leerlingen ervaren deze schema’s vaak als star en zien niet goed in waarom het juist goed is om beeldanalyse goed te structureren. Deze opdracht helpt hen daar sterk bij. De leerlingen ervaren zelf hoe het is om ongestructureerd met beeldanalyse aan de slag te gaan.
 • Tasinhoud  Bij beeldanalyse is een onderscheid tussen objectieve registratie en interpretatie erg van belang. Via deze werkvorm komen de leerlingen door middel van een opdracht in een geheel andere context tot een goede beschrijving van de verschillen tussen objectieve beschrijvingen en interpretaties.
 • Portretten & de Gouden Eeuw De foto's in deze opdracht zijn gemaakt door de fotograaf Hendrik Kerstens voor de posters van de tentoonstelling over de Gouden Eeuw in het Amsterdam Museum. Deze tentoonstelling is gemaakt in samenhang met de televisie serie over de Gouden Eeuw. Deze opdracht voor leerlingen werd door collega Joke Kooijman bedacht. Ze heeft leerlingen eerst de opdracht gegeven drie fotoportretten te maken van drie generaties met iets uit de keuken of badkamer op het hoofd. De opdracht is een leuke opdracht om leerlingen te laten maken voorafgaand aan een kunstanalyse opdracht over portretten in de Gouden Eeuw, maar kan ook als productieve opdracht uitgewerkt worden. Als inspiratiebronnen voor deze opdracht kunnen de bijgevoegde bladen met afbeeldingen gebruikt worden: Hoeden en Kragen in de 17de eeuw ; Hoeden van Philip Treacy e.a. ; Kragen.
 • Zelfportretten memory  Voor deze zelfportretten memory kopieert u de kaarten met afbeeldingen twee keer. Daarna kunnen leerlingen de memory spelen, ze kunnen dan oefenen met het noemen van de namen van kunstenaars, van kunststromingen waartoe de kunstenaars behoorden of met aspecten van de vormgeving.  
 • Le Déjeuner sur l'herbe In 1863 worden zowel de Officiële Salon tentoonstelling als de Salon des Refusés gehouden. Manet wordt als een sleutelfiguur in de kunst beschouwd: zijn werk markeert de overgang naar de moderne kunst. Leerlingen analyseren het werk Le Déjeuner sur l'herbe aan de hand van opdrachtkaarten. Leerlingen aan de hand van deze opdracht over de betekenis van het werk van Manet in de kunst en leren benoemen, vergelijken, analyseren en verklaren.
 • Typisch Modernisme!. Leerlingen adviseren aan een tentoonstellingscommissie welke voorstelling zij geschikt zouden vinden om op te voeren tijdens de opening van de tentoonstelling "Typisch Modernisme!". Leerlingen doen daarvoor onderzoek naar verschillende voorstellingen die typerend zijn voor het modernisme zoals Le Sacre du Printemps; Overwinning op de zon; Parade en het Triadisch Ballet. Leerlingen leren beschrijven, analyseren, bewust kiezen en beargumenteren. Typisch Modernisme! Opdracht 

 • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur. En de Kunstdiscipline kaarten voor ronde 2. 

CKV EN WERKVORMEN NAAR AANLEIDING VAN CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA (RUHRGEBIED).

 • Culturele Hoofdstad  Het Europese Parlement roept jaarlijks 1 of 2 Europese steden uit tot culturele hoofdstad. Het is bedoeld om zowel de diversiteit als de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese cultuur onder de aandacht te brengen.

  Een culturele hoofdstad organiseert een jaar lang een groot aantal culturele activiteiten. Bij deze activiteiten staat de eenheid en verscheidenheid van Europa centraal.

  In 2010 is het Ruhrgebied in Duitsland geselecteerd tot Culturele Hoofdstad. In de steden zijn allerlei verschillende activiteiten georganiseerd om dit te tonen en te vieren. Vanaf de invoering van de culturele hoofdsteden van Europa in 1985 is er slechts 2 keer gekozen voor een Nederlandse stad. (Amsterdam in 1987 en Rotterdam in 2001) Dat, terwijl Nederland zoveel mooie en speciale plekken te bieden heeft.

 • Ontwerpopdracht Fabriek  Het Ruhrgebied staat bekend om zijn vele staalfabrieken en hoogovens: grootse gebouwen die in de loop van de tijd veelal niet meer in gebruik zijn (in oorspronkelijke functie). Sommige fabrieken staan leeg...anderen hebben een geheel andere bestemming gekregen. Denk bijvoorbeeld aan het Red Dot Design Museum.

  Niet alleen in het Ruhrgebied verliezen de grote fabriekshallen hun functie. Ook in Nederland staan enkele fabrieken al lange tijd leeg. Vlakbij de Duitse grens heeft het fabrieksgebouw “De Vasim” in Nijmegen geen duidelijke bestemming meer.

  Daarom heeft de gemeente Nijmegen besloten dat er een nieuw bestemmingsplan/ontwerp voor “De Vasim” moet komen. (zie lesbrief)