Doelstellingen - Werkvormen


Op deze plek kunt u lesvoorbeelden van werkvormen gericht op het bevorderen van specifieke denkvaardigheden vinden. Daarbij geldt dat opdrachten en werkvormen soms op meerdere leerniveaus gericht kunnen zijn en er door de docent een keuze gemaakt kan worden op welk leerniveau de werkvorm ingezet wordt. Hogere niveaus veronderstellen daarbij echter wel doorgaans de lagere niveaus: dus voordat je kennis kunt toepassen, zal een leerling eerst bepaalde begrippenkennis of kennis van concepten en procedures moeten onthouden, herinneren en begrijpen.

LEERNIVEAU: ONTHOUDEN EN BEGRIJPEN 

  • Omschrijf voor een blinde  Beeldanalyse wordt al snel via verschillende schema’s aan de leerlingen aangeboden. Leerlingen ervaren deze schema’s vaak als star en zien niet goed in waarom het juist goed is om beeldanalyse goed te structureren. Deze opdracht helpt hen daar sterk bij. De leerlingen ervaren zelf hoe het is om ongestructureerd met beeldanalyse aan de slag te gaan
  • Film Domino  Film bevat veel verschillende onderdelen waarop je een film kunt analyseren. Via deze werkvorm (domino) gaan leerlingen actief aan de slag met het analyseren van filmshots op de aspecten: camerastandpunt, kadrering  en belichting. Vanuit deze analyse kunnen leerlingen komen tot (verschillende) betekenissen / symbolische lagen van deze filmaspecten. Deze les kan op alle leerniveaus toegepast worden: bij het leren gericht op onthouden en begrijpen kan de correcte hantering van begrippen door leerlingen, beoordeeld worden.
  • Zelfportretten memory  Voor deze zelfportretten memory kopieert u de kaarten met afbeeldingen twee keer. Daarna kunnen leerlingen de memory spelen, ze kunnen dan oefenen met het noemen van de namen van kunstenaars, van kunststromingen waartoe de kunstenaars behoorden.  
  • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur.

LEERNIVEAU: TOEPASSEN 

  • Rummikub Beeldende Kunst 1e helft 20e eeuw  In het modernisme ontstonden vele stromingen naast elkaar. Van belang bij het ontleden van deze stromingen is een goede beeldanalyse. In de opdracht gaan leerlingen zeer actief aan de slag met het analyseren van de verschillende schilderijen op verschillende vormgevingsaspecten. (rummikubreeks 1 en rummikubreeks 2). Deze opdracht is zowel op het niveau van toepassen te gebruiken, maar kan ook op het niveau van kunst analyseren gebruikt worden.
  • Zelfportretten memory  Voor deze zelfportretten memory kopieert u de kaarten met afbeeldingen twee keer. Daarna kunnen leerlingen de memory spelen, ze kunnen dan oefenen met het toepassen, door aspecten van de vormgeving te beschrijven.  

LEERNIVEAU: KUNST ANALYSEREN

LEERNIVEAU: EVALUEREN  

  • Welk beeld weg? (beeldend) Bij het analyseren van beelden leren leerlingen via deze werkvorm (The Odd One Out - David Leat) goed observeren, analyseren en interpreteren. Deze werkvorm kan erg goed gecombineerd worden met de Visible Thinking Routine: See-Think-Wonder (Ron Ritchart, Mark Church & Karen Morrison) . Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen). Leerlingen moeten een van de afbeeldingen selecteren en evalueren daarmee dus welke afbeelding zij het minst bij de andere afbeeldingen vinden passen.
  • Welk Beeld Weg Dans  In de oefening Welk Beeld Weg analyseren leerlingen twee reeksen van drie stills uit een dansvoorstelling op verschillende vormaspecten.

LEERNIVEAU: CREEREN/CREATIEF TOEPASSEN

  • Het Ballet van de Nacht Tijdens deze opdracht analyseren leerlingen een gedeelte uit het Ballet van de Nacht door Lodewijk XIV, om vervolgens een ander gedeelte van het ballet zelf te reconstrueren. Het opdrachtblad en de informatiekaartjes voor deze opdracht vindt u onder deze links
  • Tentoonstelling Romantiek  De Romantiek kent een verscheidenheid aan stijlen en thematiek. Om de leerlingen hier een goed inzicht in te geven en zelf mee aan te slag te laten gaan, leren ze veel over belangrijke kunstwerken uit deze periode. Bovendien leren ze de afbeeldingen zeer goed te analyseren en worden ze heel vrij gelaten in het eindresultaat van de opdracht. (afbeeldingen tentoonstelling)