Trainingen - Intro


Op deze plek kunt u informatie over alle trainingen door het expertisecentrum kunsttheorie vinden.

TRAININGEN EN PRESENTATIES EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE/ILO-UvA

DRIE MASTERCOURSES KUNST ANALYSEREN

THEATER ANALYSEREN - FILM ANALYSEREN - MUZIEK ANALYSEREN

Kunst analyseren is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen om te leren, zodat zij kunst beter leren begrijpen en waarderen. Het is echter een complexe vaardigheid om te leren en te doceren. Vanuit die achtergrond organiseren we in februari en maart 2018 drie mastercourses kunst analyseren.

NB DEZE TRAININGEN ZIJN INMIDDELS GEWEEST, AUB NIET MEER PROBEREN IN TE SCHRIJVEN. IN 2019 KOMEN ER WEER NIEUWE TRAININGEN, ZIE DE HOMEPAGE.


 

'DE GOUDEN EEUW IN BEELDEN; BEELDEN VAN DE GOUDEN EEUW'
Op donderdag 5 november 2015 heeft deze studiedag voor geschiedenisdocenten en kunstdocenten plaatsgevonden georganiseerd door het Rijksmuseum i.s.m. het Expertisecentrum Kunsttheorie-vo en het landelijk instituut voor geschiedenisdidactiek. Daarbij lag het accent zowel op de kernconcepten in de kunst/geschiedenis van de Gouden Eeuw liggen als op hogere orde denkvaardigheden zoals creatief denken door het kijken naar kunst/geschiedenis en historisch redeneren in relatie tot kunst/geschiedenis. We bedanken het Rijksmuseum voor de organisatie en gastvrije ontvangst.

Op woensdag 18 november 2015 heeft een studiedag georganiseerd door het Rijksmuseum m.m.v. het Expertiscentrum Kunsttheorie-po  'KUNSTKIJKEN IN DE KLAS: HOE DOE JE DAT?'

BEIDE TRAININGEN WAREN UITVERKOCHT EN WERDEN GOED GEWAARDEERD! WE ZIEN U GRAAG OP EEN VOLGENDE TRAINING

Op 7 november 2014 organiseerde het Expertisecentrum Kunsttheorie, dit keer een training  in
samenwerking met het Gemeentemuseum in Den Haag.  Wij bedanken alle aanwezige docenten heel hartelijk voor opnieuw een fijne samenwerking en wederom goede beoordelingen: De tevredenheid was ook dit keer weer groot!  Ook danken we het Gemeentemuseum voor hun gastvrije ontvangst.

We hopen dat we u ook met het materiaal op USB stick hebben kunnen inspireren voor:

Kunst, leren en emoties. Affectieve vaardigheden ontwikkelen bij de kunstvakken en het werken met essentiele vragen. MEER INFORMATIE

HEEL GRAAG ZIEN WIJ U TERUG OP EEN VAN ONZE VOLGENDE TRAININGEN

 

VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013: EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE/STEDELIJK MUSEUM - TEACH THE TEACHER: KERNCONCEPTEN IN DE KUNST VAN DE 20e EEUW EN DE CONTEXT VAN HET STEDELIJK MUSEUM.

In februari 2013 organiseerde het expertisecentrum in samenwerking met het Stedelijk Museum

een nieuw programma gericht op vakinhoudelijke en vakdidactische training voor Kunst Algemeen en Kunstgeschiedenis. Wegens succes en een grote wachtlijst hebben wij deze training nogmaals aangeboden op 22 november 2013. Met workshops in de tentoonstelling ‘Kazimir Malevich en de Russische avant garde’.

 

Beste aanwezige collega's,

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en enthousiasme. Wij hadden het gevoel dat we terug konden kijken op een hele geslaagde dag en we waren heel blij dat u dat ook vond. Uit de evaluaties bleek opnieuw hoezeer deze trainingen gewaardeerd worden. Opmerkingen als 'dit moeten alle vo docenten ervaren' en 'flow' en een gemiddeld rapportcijfer van 8.4  (1x6; 3x7; 2x7,5; 34x8; 6x8,5; 25x9; 1x9,5; 3x10 - op basis van de ingeleverde evaluaties = ca.80%) geven dat duidelijk aan, evenals de wordle. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk materiaal aan te bieden wat u als docent kan helpen uw lespraktijk te verbeteren. Het hanteren van  kernconcepten biedt goede mogelijkheden. In deze bijlage kunt u de aanvullende informatie vinden waar een aantal van u om verzocht. Wilt u graag nog in contact blijven met collega's dan kunt u zich aanmelden voor de LinkedIn groep Expertisecentrum Kunsttheorie. Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod wat betreft trainingen, dan kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Op deze website zullen binnenkort nieuwe lesvoorbeelden over de cultuur van het moderne in relatie tot de kernconcepten verschijnen. Deze zijn o.a. aangeleverd door onze collega Willemien Cuijpers. We zien u graag terug een volgende keer! Valentijn, Anne Marie en Marie-Thérèse.


 

CKV INSPIRATIEDAG OP VRIJDAG 4 OKTOBER 2013 IN HET VAN GOGH MUSEUM.

 IN DEZE FOLDER KUNT U MEER INFORMATIE VINDEN

 

INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK

 

MUZES ORGANISEERT: HART VOOR KUNSTEDUCATIE, WO 11-3-2015, BRUSSEL, "Hart voor Kunsteducatie biedt een forum aan boeiende en gemotiveerde leraren. Inspirerende voorbeelden, gegrepen uit de dagelijkse lespraktijk, vormen de leidraad voor deze studiedag. Leraren die in de eigen lessen, binnen of buiten de schoolmuren, kwalitatieve kunsteducatie brengen worden door Muzes uitgedaagd om hun verhaal te delen. Verwacht dus geen hoogdravende onderwijsexperten of suffe keynotesprekers, op Hart voor Kunsteducatie nemen leraren het woord. Hart voor Kunsteducatie gaat de dialoog aan, over de landsgrenzen heen." Hart voor kunsteducatie is een inspiratiedag voor kunstdocenten in Vlaanderen georganiseerd door Muzes. Deze studiedag zal op woensdag 11 maart 2015 plaatsvinden in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het programma is te vinden via deze link. Naast Sammy Ben Jakoub, Howard Moody en Josef Sercu heeft Marie-Thérèse van de Kamp een korte presentatie gegeven (een vergelijkbare presentatie vond plaats tijdens de KNAW bijeenkomst 'Kunst in de klas'). In de middag heeft zij de workshop 'Kunst als ervaring - Hybride kunsteducatie' gegeven. Hier kunt u de aangereikte tekst  en reader downloaden, evenals het invulblad.

 


 

ACHTERGRONDEN TRAININGEN:

  • Sinds 2011 verzorgt het expertisecentrum kunsttheorie jaarlijks trainingen. In deze trainingen hebben we een aanbod verzorgd dat gericht is op het ontwikkelen en bevorderen van de inhoudelijke kwaliteit – op doorlopende leerlijnen (leerdoelen leren formuleren; opbrengstgericht leren werken bij de kunstvakken), op het ontwikkelen van referentiekaders voor evaluatie (zoals het leren werken met de herziene taxonomie van Bloom, het leren evalueren van kunstanalyses en praktijkopdrachten met rubrics) en op de verankering van het kunst- en cultuuronderwijs in school en samenleving (leren communiceren over kunst op een betekenisvolle manier voor leerlingen). In 2011 lag het accent op het ontwikkelen van een begrippenkader of vocabulaire voor kunstanalyse, ook in relatie tot examentraining; in 2012 hebben we opbrengstgericht werken bij de kunstvakken centraal gesteld; in 2013 hebben we kernconcepten in de kunst van de 20e en 21e eeuw in de context van het museum als uitgangspunt genomen. Onze trainingen zijn gericht op actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de samenhang tussen de vakinhoud (kunst, cultuur, erfgoed, media, esthetica, creativiteit en metacognitie), vakdidactiek, onderwijskunde en leer- en ontwikkelingspsychologie. Daarnaast reiken we kunstvakdocenten, museumdocenten en opleiders voorbeelden van praktische uitwerkingen aan gericht op toepassing in de lespraktijk van het kunstonderwijs.