Toetsen & evalueren - Intro


Op deze plek kunt u informatie over toetsen en evalueren/beoordelen vinden. Daarbij maken we in de tabs hiernaast een onderscheid tussen enerzijds formatieve toetsing en anderzijds summatieve toetsing. De schoolexamens en examens zijn een summatieve toetsing/beoordeling.

 

INFORMATIEBRONNEN: Informatie over toetsen kunt u vinden in de brochure Eerste Hulp Bij Toetsen, ook op de website Toetswijzer kunt u een handige begrippenlijst vinden gericht op het samenstellen en afnemen van kwalitatief goede toetsen.

 

FORMATIEVE TOETSING/BEOORDELINGEN 

Formatieve toetsing is een doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten, die de docenten/leerkrachten kunnen gebruiken voor feedback bij hun lesvoorbereiding en naar hun leerders toe. Formatieve toetsing wordt vaak zeer breed toegepast en omvat dan niet-kwantificeerbare informatie uit vragenlijsten en overleg. De kracht van formatieve toetsing is dat het streeft naar beter leren. De zwakte van formatieve toetsing is inherent aan alle feedback. Terugkoppelen werkt alleen als de ontvanger in een positie verkeert: a) om op te merken, d.w.z. attent, gemotiveerd en vertrouwd is met de vorm waarin de informatie wordt aangeboden, b)  om te ontvangen, d.w.z. niet overvoerd is met informatie, een manier heeft om deze vast te leggen, te ordenen en te personaliseren; c)  om te interpreteren, d.w.z. over voldoende voorkennis en inzicht beschikt om het punt in kwestie te begrijpen, en geen actie te ondernemen die averechts werkt, en d) om de informatie te integreren, d.w.z. beschikt over de tijd, oriŽntatie en hulpmiddelen om de nieuwe informatie te overdenken, te integreren en daarmee te onthouden. Dit veronderstelt zelfsturing, hetgeen vereist dat leerders zichzelf leren sturen, toezien op het eigen leren en manieren ontwikkelen om iets te doen met feedback. Dit Dergelijke training en bewustzijnsvorming wordt ook wel ťvaluation formatrice genoemd. Er zijn meerdere technieken beschikbaar voor dergelijke training. Een basisprincipe is om indrukken (bijvoorbeeld wat je zegt te kunnen in een checklist) te vergelijken met de werkelijkheid (bijvoorbeeld feitelijk luisteren naar materiaal van het in de checklist genoemde type en kijken of je het begrijpt). (Bron: Website Taaluniversum, zie evt. deze link).

 

SUMMATIEVE TOETSING/BEOORDELINGEN  

Bij een summatieve toetsing wordt aan het einde van de opleiding een cijfer toegekend voor het bereiken van de doelstellingen. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als een vaardigheidstoetsing. Sterker nog: een summatieve toets is vaak aan een norm gebonden, een momentopname of een voortgangstoetsing. (Bron: Website Taaluniversum, zie evt. deze link).