Toetsen & evalueren - Summatieve beoordeling


Op deze plek kunt u informatie over summatieve beoordelingen vinden.

Hoewel deze criteria en matrix hier onder summatieve beoordelingen geplaatst zijn, kunnen deze eveneens in het kader van een formatieve beoordeling gebruikt worden:

 

BEELDENDE PRODUCTEN EN PROCESSEN

  • Kort literatuuronderzoek naar criteria voor beeldende producten en processen in een hedendaagse context van kunst en kunsteducatie. Literatuur onderzoek naar criteria beeldende producten en processen
  • Vanuit onderzoek over creativiteitsontwikkeling bij leerlingen, is een beoordelingsprocedure en beoordelingsmatrix ontwikkeld, gedeeltelijk gebaseerd op de beoordelingsprocedure van het oude stijl CPE examen, eveneens gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit, beeldende processen en producten. Er is een indeling in rubrics gemaakt. Beoordelingsprocedure en matrix.

KUNSTANALYSE BEOORDELINGSMATRIX

  • ILO UvA Kunstanalyse beoordelingsmatrix Voor het beoordelen door studenten en docenten is eveneens een beoordelingsmatrix ontwikkeld. Deze matrix kan echter eveneens ingezet worden in het kader van peer-assessment, om zodoende leerlingen te leren hoe zij Kunst Analyses kunnen beoordelen. Daarmee wordt gericht op het hogere orde leren, volgens de theorie van Ebbens, Perkins en Leat. Het werken met rubrics biedt zowel docenten als studenten en leerlingen veel inzicht in stadia waarin ontwikkeling kan plaatsvinden.

SCHOOLEXAMENS

CENTRALE EXAMENS