Trainingen - Museumeducatie


Op deze plek kunt u informatie over trainingen door het expertisecentrum kunsttheorie gericht op museumeducatie vinden.

TRAININGEN EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE/ILO-UvA - DOOR M.T. VAN DE KAMP

  • Groninger Museum. Op maandag 25 november 2013 zal M.T. van de Kamp een gastcollege geven over effectief leren in het museum, voor de educatieve medewerkers van het Groninger Museum.
  • Trainingen rondleiders RIJKSMUSEUM. In februari en maart 2013 hebben we de rondleiders van het Rijksmuseum getraind, zij ontvingen een hoorcollege over 'Wat is leren over de negentiende eeuw in het Rijksmuseum?' en daarna een coaching op zaal gericht op aansluiten bij de affectieve, sensomotorische en cognitieve verbanden met van de getoonde kunst.
  • Trainingen voor studenten van het vak DIDACTIEK EN COMMUNICATIE KUNSTGESCHIEDENIS, Universiteit van Amsterdam. In november 2012 hebben studenten van de museumeducatie groep een intensieve training gehad. Deze bestond uit een hoorcollege met informatie over esthetisch leren in het museum en dialogisch leren. Daarna hebben studenten op zaal geobserveerd, zij hebben daarna zelf een thematische rondleiding uitgewerkt aan de hand van een conceptmap, waarbij zij zowel affectieve, sensomotorische als cognitieve doelen hebben verwerkt. Tijdens een coaching op zaal hebben studenten gericht op dialogisch leren in het museum gewerkt.
  • Training rondleiders STEDELIJK MUSEUM. In september 2012 hebben we de rondleiders van het Stedelijk Museum getraind, zij ontvingen een hoorcollege gericht op 'Wat is leren in het Stedelijk Museum?' en daarna een coaching op zaal, gericht op dialogisch leren over kunst in het museum.  

ONDERZOEKSPROJECTEN GERICHT OP MUSEUMEDUCATIE DOOR STUDENTEN ILO-UvA - DOOR A.M. VAN DER VLIES

  • Studenten van de interfacultaire lerarenopleidingen van de UvA doen onderzoek op basis van vragen uit de musea: dat zijn zowel Rijksmuseum, Stedelijk Museum als Van Goghmuseum maar ook andere musea kunnen eventuele onderzoeksvragen gericht op educatieve projecten of onderwerpen inbrengen. Studenten van de interfacultaire lerarenopleidingen van de UvA kunnen in het kader van een profielspecialisatie kiezen voor het profiel cultuureducatie/museumeducatie. Meer informatie hierover kunt u aanvragen via A.M.vanderVlies@uva.nl