Doelstellingen - Leerniveaus


Op deze plek kunt u informatie vinden over verschillende soorten leerniveaus.

LEERNIVEAUS IN DE HERZIENE TAXONOMIE VAN BLOOM 

LEERNIVEAUS VOLGENS ANDERE THEORIEEN:
In Nederland worden ook andere indelingen veel gehanteerd:

  • Volgens Ebbens en Ettekoven (Effectief Leren, 2010) eveneens veel gehanteerd. Zij hanteren de indeling: onthouden, begrijpen, integreren en creatief toepassen. Deze zijn erg verwant aan de indeling van de herziene taxonomie. Daarbij kunnen onthouden en begrijpen parallel lopen aan onthouden en begrijpen in de herziene taxonomie van Bloom. Integreren sluit aan bij de niveaus van toepassen en analyseren van de herziene taxonomie van Bloom en creatief toepassen sluit aan bij evalueren en creŽren in de herziene taxonomie van Bloom. Op deze wijze is dus de indeling volgens Ebbens en Ettekoven verwant aan die van de herziene taxonomie van Bloom.
  • Ook wordt gebruik gemaakt van de rtti-indeling van Drost en Verra (rtti = reproductie, toepassen in een bekende situatie, toepassen in een nieuwe situatie en inzicht), deze methode mist echter nog een gedegen onderzoeksbasis en sluit niet goed aan bij de classificatie van de cognitieve leerdoelen volgens de - wetenschappelijk goed onderbouwde - herziene taxonomie van Bloom. Daarom hanteren we bij het expertisecentrum kunsttheorie deze rtti indeling bij voorkeur niet. Voor een argumentatie zie deze link
  • Door het project Cultuur in de spiegel wordt de indeling gehanteerd: 1) waarnemen, 2) verbeelden, 3) conceptualiseren en 4) analyseren (in een cyclisch proces). Deze ordening strookt echter niet met de indeling volgens de - wetenschappelijk goed onderbouwde - herziene taxonomie van Bloom. Daarom hanteren we bij het expertisecentrum kunsttheorie de CIS-indeling bij voorkeur niet.

Samengevat: Vanwege de gedegen wetenschappelijke onderbouwing en het feit dat de herziene taxonomie van Bloom wereldwijd veel gehanteerd wordt voor het formuleren van (cognitieve) leerdoelen, nemen we bij het expertisecentrum kunsttheorie deze taxonomie als uitgangspunt voor het indelen van de cognitieve leerdoelen gericht op ckv, kunst algemeen, kunstgeschiedenis en museumeducatie.