Doelstellingen - Leeractiviteiten


Op deze plek kunt u informatie over denkvaardigheden vinden evenals lesvoorbeelden gericht op specifieke leeractiviteiten vinden.

DENKVAARDIGHEDEN, LEERACTIVITEITEN EN LEERLIJNEN 

  • Leeractiviteiten zijn activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van denkvaardigheden van leerlingen. Door denkvaardigheden te ontwikkelen, leren leerlingen niet alleen wat ze kunnen denken, maar ook hoe ze kunnen denken. Ze leren dus hoe ze kunnen leren en dat is erg belangrijk voor het leerproces. Leeractiviteiten zouden niet eenzijdig gericht moeten zijn op feitenkennis onthouden door herhalen en memoriseren of leren begrijpen (de zogenaamde lagere orde denkvaardigheden) maar vooral ook op leren toepassen, analyseren, evalueren en creatief denken (de zogenaamde hogere orde denkvaardigheden). Het is dus van belang om een goede spreiding en een goede opbouw te ontwikkelen (= leerlijn). Een leerlijn houdt in dat docenten voor hun vak de opbouw van het leerproces vanuit de lagere orde naar de hogere orde denkvaardigheden uitwerken. En dat de hogere orde denkvaardigheden ontwikkeld worden door een actieve inbreng van leerlingen.

DENKVAARDIGHEDEN 

  • In dit overzicht van de Herziene taxonomie van Bloom zijn de verschillende leerniveaus terug te vinden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creŽren. beknopt overzicht herziene taxonomie van Bloom
  • Hogere orde denkvaardigheden In dit overzicht ziet u verschillende soorten hogere orde denkvaardigheden toegelicht: analytische, kritische, uitvoerende en creatieve denkvaardigheden evenals de specifieke kunstvaardigheden volgens 'Studio Thinking' van Hetland & Winner.
  • Kunstanalyse schema. In dit overzicht ziet u de denkvaardigheden die bij kunst analyseren een rol spelen en waaraan u leeractiviteiten kunt verbinden. Daarnaast ziet u de vakspecifieke begrippen voor kunstanalyse waarop de leeractiviteiten gericht kunnen worden.

LEERACTIVITEITEN CENTRAAL