Trainingen - Kunstanalyse


Op deze plek kunt u informatie over trainingen voor docenten in kunstanalyse door het expertisecentrum kunsttheorie vinden.

 

TRAININGEN EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE/ILO-UvA

 

DRIE MASTERCOURSES KUNST ANALYSEREN - Februari/Maart 2018 (reeds geweest - deelnemen is niet meer mogelijk)

THEATER ANALYSEREN (6 feb) - FILM ANALYSEREN (6 mrt) - MUZIEK ANALYSEREN (20 mrt)

Kunst analyseren is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen om te leren, zodat zij kunst beter leren begrijpen en waarderen. Het is echter een complexe vaardigheid om te leren en te doceren. Vanuit die achtergrond organiseren we in februari en maart 2018 drie mastercourses kunst analyseren.

  • Op vrijdag 22 november 2013 heeft de training Teach the teacher kernconcepten in het Stedelijk Museum nogmaals plaatsvinden (herhaling van de training van 1 februari 2013 waarvoor we helaas toen niet iedereen konden plaatsen). Inschrijving zal vanaf maandag 7 oktober mogelijk zijn via het digitale inschrijfformulier dat u op de homepage van het expertisecentrum kunsttheorie kunt vinden. Degenen die niet geplaatst konden worden op 1 februari krijgen daarom voorrang bij de inschrijving voor 22 november 2013. Maar daarnaast zijn andere belangstellenden uiteraard van harte welkom.
  • Nascholing ILO UvA didactiek van de kunsttheorie voorjaar 2011
  • Overzicht examentraining Kunstanalyse In dit overzicht zijn de verschillende leerniveaus weergegeven met bijbehorende werkvormen, die een rol kunnen spelen bij de examentraining gericht op kunst analyse. Leerniveau 1 is gericht op het lagere orde leren (gericht op onthouden en begrijpen), leerniveau 2 is gericht op hogere orde leren (gericht op integreren en wendbaar toepassen). leerniveau 3 is gericht op het ontwikkelen van metacognitieve kennis en vaardigheden door leerlingen.