Trainingen - Kunstanalyse


Op deze plek kunt u informatie over trainingen voor docenten in kunstanalyse door het expertisecentrum kunsttheorie vinden.

 

TRAININGEN EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE/ILO-UvA

  • VOORAANKONDIGING: is Op vrijdag 22 november 2013 zal de training Teach the teacher kernconcepten in het Stedelijk Museum nogmaals plaatsvinden (herhaling van de training van 1 februari 2013 waarvoor we helaas toen niet iedereen konden plaatsen). Inschrijving zal vanaf maandag 7 oktober mogelijk zijn via het digitale inschrijfformulier dat u op de homepage van het expertisecentrum kunsttheorie kunt vinden. Degenen die niet geplaatst konden worden op 1 februari krijgen daarom voorrang bij de inschrijving voor 22 november 2013. Maar daarnaast zijn andere belangstellenden uiteraard van harte welkom.
  • Nascholing ILO UvA didactiek van de kunsttheorie voorjaar 2011
  • Overzicht examentraining Kunstanalyse In dit overzicht zijn de verschillende leerniveaus weergegeven met bijbehorende werkvormen, die een rol kunnen spelen bij de examentraining gericht op kunst analyse. Leerniveau 1 is gericht op het lagere orde leren (gericht op onthouden en begrijpen), leerniveau 2 is gericht op hogere orde leren (gericht op integreren en wendbaar toepassen). leerniveau 3 is gericht op het ontwikkelen van metacognitieve kennis en vaardigheden door leerlingen.