Vakdidactiek - kennisbasis


Op deze plaats kunt u informatie vinden over de eindtermen en beroepsvaardigheden van eerstegraadsdocenten in de kunsttheorie (WO) en kunstvakken (HBO).

 

BEROEPSVAARDIGHEDEN VOOR EERSTEGRAADS LERAREN IN DE KUNSTVAKKEN (WO)

Bij ILO-UvA zijn eindtermen geformuleerd, waaraan eerstegraadsdocenten kunsttheorie moeten voldoen. Om dat vast te kunnen stellen, zijn bij deze eindtermen ook handelingsindicatoren benoemd. Deze zijn beschreven in onderstaande bijlage.

Voor de didactiek van de Kunsttheorie zijn een aantal basisbronnen beschreven, die van belang zijn voor de kennisbasis van docenten in de kunsttheorie in de bovenbouw van havo/vwo.

 

KENNISBASIS EERSTEGRAADS LERAREN IN DE KUNSTVAKKEN (WO)

In het eerste pdf bestand hieronder, ziet u een literatuuroverzicht met korte beschrijvingen gericht op de kennisbasis voor de didactiek van de kunsttheorie.

Een literatuuroverzicht gericht op de kennisbasis voor de theorie van Kunst Algemeen.

En een literatuuroverzicht gericht op de kennisbasis voor de theorie van de Kunst Analyse.

Voor docenten die een WO - Universitaire Lerarenopleiding volgen zijn onderstaande profielen ontwikkeld:

Momenteel werkt de onderwijs coöperatie aan de herijking van de bekwaamheidseisen. Zij stellen daarin drie kerncompetenties voor (in plaats van de voorheen zeven competenties): vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische competenties. Versie: 2012. Dit definitieve voorstel wacht op parlementaire behandeling.

BEROEPSVAARDIGHEDEN VOOR LERAREN IN DE KUNSTVAKKEN (HBO)

Voor docenten die een HBO Bachelor opleiding volgen zijn de onderstaande richtlijnen ontwikkeld:

LINKS