Kunst Algemeen - intro


Onder de link Kunst Algemeen zijn zowel basisteksten voor Kunst Algemeen te vinden voor docenten, studenten en leerlingen (van www.kunstcontext.com). Daarnaast zijn diverse lesvoorbeelden te vinden voor docenten en studenten, waarin activerende werkvormen gericht op Kunst Algemeen uitgewerkt zijn.

 

KUNST ALGEMEEN

Het ILO UvA model voor Kunst Analyse voor Kunst Algemeen kan daarbij gebruikt worden, evenals de bijbehorende begrippenlijst. Dit model en de begrippenlijst kunnen als basisinstrumenten voor leerlingen gebruikt worden en zijn samengesteld gericht op het effectief en efficient leren analyseren zoals dat in de examens gevraagd wordt van hen. In de voorbeelden gericht op activerende werkvormen, is het mogelijk om op een complexere manier met kunstanalyse om te gaan, en dan kunnen de analysemodellen en begrippen op een meer toepassingsgerichte manier gehanteerd worden door leerlingen. Dit laatste leidt tot een meer complex inzicht bij leerlingen, hetgeen wenselijk is. Of een docent de modellen toepassingsgericht of eerst reproductiegericht wil hanteren, hangt van de visie van de docent af.

  • ILO UvA Kunst Analyse model Kunst Algemeen versie 2014   
  • ILO UvA begrippenlijst versie 2.0  en schema
  • Misconcepties volgens Efland Voor het leren over Kunst, is het belangrijk om te weten dat Kunst een complex/ ill-structured domain is. Dat wil zeggen dat je niet gemakkelijk algemeen geldende regels kunt hanteren. Dat maakt Kunst een moeilijk domein voor leerlingen om te leren en voor docenten om te doceren. Het overzicht van Efland (mede gebaseerd op Koroscik) is een hulpmiddel voor docenten en studenten om inzicht te ontwikkelen in de valkuilen en misconcepties van leerlingen bij het leren over Kunst.

EXAMENONDERWERPEN KUNST ALGEMEEN HAVO EN VWO

  • Kunst Algemeen examenonderwerpen voor het HAVO examen van 2012 zijn: Burgerlijke cultuur in Nederland in de 17de eeuw; Moderne cultuur in de eerste helft van de 20ste eeuw; Massacultuur in de tweede helft van de 20ste eeuw. Bron: examenblad. Syllabus.
  • Kunst Algemeen examenonderwerpen voor het VWO examen van 2012 zijn: Cultuur van de Kerk van de 11de tot en met de 14de eeuw; Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw in Frankrijk en ItaliŽ; Moderne cultuur in de eerste helft van de 20ste eeuw; Massacultuur in de tweede helft van de 20ste eeuw. Bron: examenblad. Syllabus.

WERKVORMEN GERICHT OP EXAMENTRAINING KUNST ALGEMEEN

  • Hardop denken als werkvorm bij examentraining (vwo) Bij deze werkvorm gaat een leerling hardop denkend vertellen hoe hij/zij een toetsvraag zou beantwoorden. Daarbij moet de leerling niet alleen aangeven wat hij of zij zou antwoorden, maar ook alle denkstappen toelichten. Daarmee krijgt de docent goed inzicht in waar eventuele denkstappen niet goed verlopen, of waar problematische punten zitten. Door leerlingen om de beurt hardop te laten denken, leren zij van elkaar: niet alleen van elkaars kennis maar ook van elkaars denkstrategieŽn.
  • Van Doelstelling naar Leeractiviteit naar Werkvorm In dit voorbeeld is het verschil te zien tussen doelstellingen, leeractiviteiten en werkvormen gericht op lagere orde leren (onthouden/begrijpen) en hogere orde leren (integreren).  In het tweede voorbeeld moeten leerlingen leren verbanden te leggen tussen de massacultuur en de hofcultuur. Zij moeten overeenkomsten en verschillen benoemen in vorm, verhaal, functie, context en betekenis.Hierbij kan het ILO UvA model voor Kunst Analyse kua behulpzaam zijn, evenals de bijbehorende begrippenlijst.
  • Zelf toetsvragen maken Leerlingen kunnen bij wijze van oefening, zelf examenvragen construeren. Door dit te doen, leren zij heel goed zicht te krijgen op wat examenvragen zijn, hoe daarin verschillende vraagtypen tot verschillende soorten antwoorden leiden. Deze werkvorm is gericht op het hogere orde leren (leren door wendbaar toepassen: creŽren).

WERKVORMEN GERICHT OP DE INTRODUCTIE VAN KUNST ALGEMEEN

  • Inleiding Kunst Algemeen (functies en invalshoeken) Tijdens deze opdracht maken leerlingen kennis met de verschillende invalshoeken van het vak Kunst Algemeen. Deze invalshoeken staan centraal bij de eindtermen van het vak. Onder deze link vindt u de kaartjes voor de opdracht. .

KUA VAKCOMMUNITY

 

PROFIELWERKSTUK

  • Beoordelingscriteria voor profielwerkstukken kua Leerlingen kunnen bij Kunst Algemeen een profielwerkstuk maken. In deze beoordelingscriteria zijn de eisen afgestemd op het leren werken op v.w.o. niveau, dus met een voorbereiding op wetenschappelijke eisen. Hierdoor leren leerlingen wat onderzoek doen is, en hoe dat conform wetenschappelijke eisen ingevuld moet worden. Daar hebben leerlingen die door willen stromen naar vervolgopleidingen op universitair niveau veel baat bij.

LINKS