CKV - intro


CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING

Onder deze link zullen inhoudelijke lesmaterialen en lesvoorbeelden gericht op activerende werkvormen komen te staan, gericht op CKV . Daarbij zullen zowel voorbeelden gericht op een disciplinaire benadering als op een interdisciplinaire of thematische benadering aandacht krijgen.

 

NIEUW EXAMENPROGRAMMA CKV PER 2017: Vlak voor de zomervakantie van 2015 heeft Staatssecretaris Dekker in een brief aan de kamer het nieuwe examenprogramma voor CKV aangekondigd. Het examenprogramma gaat per augustus 2017 in. Hier kunt u het nieuwe examenprogramma van CKV per 2017 downloaden. Een korte presentatie werd op dinsdag 14 juni gegeven op de studiemiddag voor docenten in Tilburg, georganiseerd door CIST (Cultuur in scholen in Tilburg). De handout kunt u hier downloaden. Een uitwerking van een idee voor CKV nieuwe stijl en dat verbonden aan de ideeën over Onderwijs 2032, is te vinden op de website van het LerarenOntwikkelFonds: creatief combineren

 

 

LERARENONTWIKKELFONDS, 'CREATIVITEIT LEREN IN HET KUNSTLAB':Op de website van het LerarenOntwikkelFonds is het project 'Creativiteit leren in het kunstlab' te vinden, evenals de BLOGS over dit project van Marie-Thérèse van de Kamp, BLOG 1 Creativiteit en leren in het kunstlab; BLOG 2 Pilotproject PopUp Kunstlab; BLOG 3 creatief combineren.

 

TEKSTEN

 • Nieuw: M.T.A. van de Kamp & A.M. van der Vlies. (2013) CKV versie 2.0. Hoe kunnen we leerlingen nog beter leren kunst te waarderen. Een publicatie, verschenen tijdens de CKV docenten dag van 4 oktober 2013, van het Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie / Interfacultaire lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam, 2013.
 • Onderzoek van W. Veugelers & J. Schuitema (2013). naar Culturele Vorming in het Voortgezet onderwijs: Het maken van verbindingen in culturele vorming en burgerschapsvorming. Onderwijs en Samenleving, 107. UvA Amsterdam. Zie deze link

LESMATERIAAL VOOR CKV DOCENTEN E.A.:

 

LESMATERIAAL CKV

CKV EN ACTIEF KUNSTANALYSEREN  

Het ILO UvA model voor Kunst Analyse voor CKV kan daarbij gebruikt worden, evenals de bijbehorende begrippenlijst.

 • ILO UvA Kunst Analyse beoordelingsmatrix Voor het beoordelen door studenten en docenten is eveneens een beoordelingsmatrix ontwikkeld. Deze matrix kan echter eveneens ingezet worden in het kader van peer-assessment, om zodoende leerlingen te leren hoe zij Kunst Analyses kunnen beoordelen. Daarmee wordt gericht op het hogere orde leren, volgens de theorie van Ebbens, Perkins en Leat. Het werken met rubrics biedt zowel docenten als studenten en leerlingen veel inzicht in stadia waarin ontwikkeling kan plaatsvinden.
 • Overzicht van diverse modellen voor Kunst Analyse Bovenstaand ILO UvA model is samengesteld op basis van een aantal andere kunst analyse modellen, onder meer het semiotisch model en de criteria voor kunst analyse van Feldman.
 • Misconcepties volgens Efland Voor het leren over Kunst, is het belangrijk om te weten dat Kunst een complex/ ill-structured domain is. Dat wil zeggen dat je niet gemakkelijk algemeen geldende regels kunt hanteren. Dat maakt Kunst een moeilijk domein voor leerlingen om te leren en voor docenten om te doceren. Het overzicht van Efland (mede gebaseerd op Koroscik) is een hulpmiddel voor docenten en studenten om inzicht te ontwikkelen in de valkuilen en misconcepties van leerlingen bij het leren over Kunst.

CKV VAKCOMMUNITY:  

 • http://ckv.vakcommunity.nl

   

  CKVNIEUWS:

   

  NIEUWS: CKV INSPIRATIEDAG op vrijdag 4 oktober 2013. Inschrijving hiervoor is mogelijk via het digitale inschrijfformulier dat op de homepage van het expertisecentrum kunsttheorie te vinden zal zijn vanaf vrijdag 6 september 2013, 9.00 uur tot en met maandag 16 september 2013.
   

  TIP CKV VOORSTELLING 'FIGHT NIGHT'. Het jonge Vlaamse collectief Ontroerend Goed en het Australische gezelschap The Border Project ontvangen je in hun live boksring. Er kan slechts één iemand overleven. Wie? Dat bepaal jij. Dat hoort zo anno 2013. Op tv, in de politiek en vanaf nu dus ook in het theater! "Vijf spelers. Vijf rondes. Uw stem. Eén overlevende. Wij helpen u beslissen met polls, stemwijzers, coalities, campagnes, debatten, exit polls, spin doctors, opiniepeilingen. Wij doen er alles voor dat de beste niet wint." De eerste voorstelling die we met CKV leerlingen uit 5 vwo dit jaar bezochten was meteen een absolute aanrader voor andere CKV leerlingen. Interactief, goed inspelend op de tijdgeest met veel impliciete kritische noten. "Meer dan over de acteurs op scène zegt Fight Night immers iets over ons, het publiek, over hoe we als individu en groep be- en veroordelen, afstraffen of gedogen." (Liv Laveyne, De Standaard****) Regie Alexander Devriendt, spel Angelo Tijssens, Roman Vaculik, David Heinricht, Sophie Cleary, Valentijn Dhaenens en Charlotte de Bruyne. Meer info. Nog te zien in Amsterdam (13 en 14 mei 2014) en Groningen (19 t/m 23 mei 2014). Informeer eventueel bij uw theater. Engelstalige voorstelling. Lees evt. recensie1  of recensie 2 uit De Morgen.


  CKV BLIJFT VERPLICHT EXAMENVAK:

  MINISTER, STAATSSECRETARIS: HEEL HARTELIJK DANK! EN OOK AAN ALLEN DIE ONS PLEIDOOI ONDERSTEUNDEN

  Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Dat heeft de ministerraad vrijdag 5 juli 2013 besloten. Bron: ocw "Scholen krijgen voortaan meer vrijheid om het vak vorm te geven: zo zijn leerlingen niet langer verplicht 6 of 8 culturele activiteiten te ondernemen. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) onderzoekt namens het kabinet hoe het CKV nog verder verbeterd kan worden. Wel krijgt het kunst- en cultuuronderwijs op middelbare scholen een kwaliteitsimpuls, zodat de lessen aantrekkelijker en nuttiger worden. Het vorige kabinet wilde de CKV-verplichting schrappen, zodat scholen meer tijd konden besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Na kritiek van leraren besloot huidig staatssecretaris Dekker (Onderwijs) dat plan grondig te herzien. Hij denkt namelijk dat zo'n afschaffing niet voor beter onderwijs en betere prestaties bij de drie kernvakken zal zorgen." Zie voor meer informatie de kamerbrief  hierover.

   

  CKV IN ENQUETE VAN EEN VANDAAG EN TROUW Vrijdag 5 juli 2013 was via de website van het programma 'een vandaag' de uitkomst van een enquête die onder 700 jongeren verspreid is te lezen zie deze link. "Zeven op de tien (71%) jongeren die het vak CKV volgen of recent hebben gevolgd, vinden de kennis die ze hebben opgedaan niet waardevol. Vooral over de invulling van de lessen zijn de leerlingen niet te spreken". Dat is dus iets waar wij als docenten echt harder aan zullen moeten gaan werken. Al weten CKV docenten ook dat leerlingen die wel geïnteresseerd zijn in kunst, dat niet gemakkelijk laten blijken. In de CKV-gids die in september verschijnt, zal een artikel over de complexiteit van het leren over kunst aan de orde komen (Waarom leren over kunst zo complex is). Leren over kunst vergt van docenten hogere docentvaardigheden, om leerlingen goed te motiveren en hen werkelijk te interesseren voor kunst. Dat vergt onder andere aandacht voor kunstanalysevaardigheden en een kunstvocabulaire en kennis van meerdere kunstdisciplines. Maar ook inzicht in hoe docenten de uitdagingen voor elke leerling goed kunnen bepalen (differentiëren & hogere of complexere docentvaardigheden). We overwegen vanuit het expertisecentrum om dit najaar een training te organiseren voor CKV docenten mogelijk in samenwerking met CJP en het Van Gogh Museum. Daarin willen we aandacht aan CKV nieuwe stijl besteden, hieronder* kunt u al een aantal aspecten vinden die we tijdens de training aan de orde zouden willen stellen. Kortom: We gaan flink aan de slag met die kwaliteitsverbetering van CKV!

   

  VERSLAG VAN UITKOMSTEN INTERNETCONSULTATIE CKV Op de website van de internetconsultatie is een verslag te lezen. Op 3 oktober deden wij vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie een oproep via de digischool van Harry Baggen om te reageren. Toeval of niet, maar vanaf 3 oktober steeg het aantal reacties van gemiddeld 11 per dag naar gemiddeld 84 per dag. Op verzoek van collega's gaven we op 4 oktober met een link aan waar en hoe gereageerd kon worden. Wat goed dat zoveel docenten en anderen gereageerd hebben! 3908 reacties in het totaal en 85,6% daarvan waren negatieve reacties op het wetsvoorstel inzake CKV.


  CKV VOORGESCHIEDENIS WETSVOORSTEL alle achtergronden en informatie over het wetsvoorstel met betrekking tot CKV in de bovenbouw van havo en vwo kunt u hier vinden:

  CULTUUR BEWEEGT: GOED NIEUWS OVER CULTUURKAART IN BRIEF MET VISIE OP CULTUUR EN MUSEUMBRIEF. Gisteren is de brief met de visie op cultuur en de museumbrief van minister Bussemaker verschenen. Daarnaast is ook de brief met de visie op cultuur van minister Bussemaker verschenen. Beiden getuigen van een duidelijke ondersteuning van de rol van kunst en cultuur in het onderwijs. De brief over de bovenbouw havo/vwo en CKV laat nog even op zich wachten. Maar goed nieuws dus over kunst en cultuureducatie in beide brieven. In de brief met haar visie op cultuur "Cultuur beweegt" staat: "Ons land is rijk aan kunstwerken, boeken, bodemschatten, volkscultuur en historische archieven uit allerlei perioden. In het hedendaagse hebben we dj’s, symfonische muziek, literatuur en film van hoog niveau. Een rijkdom die internationaal geroemd wordt en waar we trots op mogen zijn. Het contact met de authentieke objecten en de verhalen in musea, archieven en bibliotheken, maar ook met de leefomgeving in de vorm van monumenten, archeologie en architectuur doet ons beseffen wat het verschil is tussen toen en nu, tussen hier en daar, en tussen jezelf en de ander. Kortom: cultuur geeft inzicht in onszelf, maar vooral ook in de belevingswereld van anderen. Cultuur biedt mens en maatschappij mogelijkheden om zich te ontplooien. Cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren kennis mee over kunst, media en erfgoed. De kunstvakken in het bijzonder hebben een functie in het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Cultuuronderwijs heeft een rol in de sterk veranderende arbeidsmarkt in de Westerse wereld, waarbij de vraag naar zowel handarbeid als routinematig administratief werk afneemt en die naar niet-routinematige vaardigheden toeneemt. Daarmee groeit het belang van de 21st Century Skills: het vermogen om in te spelen op veranderingen, met creatieve en inventieve oplossingen. Kortom: het vermogen tot innovatie. Creativiteit en innovatie zijn voorwaarden voor de verdere groei van onze kennissamenleving. [..] Cultuur verbindt en heeft een socialiserende functie. Met de verbeeldingskracht van cultuur kunnen oude patronen worden doorbroken en nieuwe relaties worden gesmeed. Door cultuur samen te beleven en te beoefenen, deel je ervaringen, leer je elkaar kennen en ontwikkel je een gemeenschappelijk referentiekader. Muziek heeft heel duidelijk die werking, maar bijvoorbeeld ook film en literatuur. Cultuur houdt ook een spiegel voor en reflecteert op ontwikkelingen in de samenleving gebeurt. Cultuur speelt een belangrijke rol in het vormen en ontwikkelen van onze (nationale) identiteit en imago en kan ook bijdragen aan trots. [...] Om inhoud te geven aan de socialiserende functie van cultuur is het van belang dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, zelf leren bepalen wat mooi of lelijk is en de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen." In het rapport wordt o.a. verwezen naar een erg interessant artikel in het Financieel Dagblad van 9 februari 2013 'Topsector creatieve industrie niet compleet als de kunsten er geen deel van uitmaken' van Rinnooy Kan, A., Rutten, P., & Stikker, M. Citaat: "Hoogwaardig talent, nodig voor een innovatieve economie, laaft zich graag aan artistieke, creatieve bronnen. Kunst en cultuur zijn essentiële onderdelen van een innovatief ecosysteem."


  In de museumbrief geeft zij aan dat de cultuurkaart behouden blijft. "Alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Minister Jet Bussemaker trekt 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor alle middelbare scholieren de komende tien jaar te handhaven. Dat schrijft Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer. In de brief gaat ze vooral in op de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving en de rol van de overheid daarbij. Voor minister Bussemaker hebben de maatschappelijke waarde van cultuur en cultuuronderwijs de komende jaren prioriteit. Afgelopen maanden sprak de bewindsvrouw met culturele instellingen, kunstenaars, musea, leraren, leerlingen en andere betrokkenen uit het culturele veld over de brede kracht van cultuur en hoe cultuur goed zichtbaar en toegankelijker gemaakt kan worden. “Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving,” aldus Bussemaker. Scholen dragen zelf ook bij aan de cultuurkaart.  De Cultuurkaart speelt als ‘cultureel krediet’ een onmisbare rol bij cultuuronderwijs voor middelbare scholieren. Daarnaast maakt de minister binnenkort samen met staatssecretaris Dekker afspraken met bestuurders van basisscholen om vast te leggen dat ze zich voor langere tijd samen inzetten voor goed cultuuronderwijs." Bron: website OCW  

   

  'BETER CULTUURONDERWIJS VAN CRUCIAAL BELANG' Over CKV verschijnt binnenkort meer nieuws, maar in NRC handelsblad was te lezen (11-6-2013): 'Beter cultuuronderwijs van cruciaal belang' In de brief aan de Kamer gaat Bussemaker in op haar visie op het cultuurbeleid. Een van de prioriteiten is beter cultuuronderwijs. Volgens Bussemaker is dat 'van cruciaal belang voor individu en samenleving'. "Het gaat daarbij zowel om het verwerven van kennis, als om het ontwikkelen van een creatieve, onderzoekende houding." Bussemaker heeft al eerder laten weten dat het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) toch weer verplicht wordt. Daarover komt voor de zomer duidelijkheid, schrijft Bussemaker. Het vorige kabinet wilde CKV schrappen als verplicht vak.

   

  CKV BLIJFT MOGELIJK VERPLICHT VAK Culturele en Kunstzinnige Vorming blijft mogelijk toch een verplicht vak, volgens minister Bussemaker in het programma buitenhof, zo 16 december 2012. Minister Bussemaker gaf aan in een van de eerste televisie interviews als minister van OCW, dat ze het heel erg van belang vindt dat leerlingen op een serieuze manier kennis leren maken met kunst en cultuur en dat dit in het onderwijs moet plaatsvinden, zodat zij kennis ontwikkelen over kunst en cultuur. Dat ze daarom de cultuurkaart wil behouden. Ze gaf aan dat ze de geluiden uit het veld - gericht op behoud van CKV als verplicht vak - goed gehoord had, en als de staatssecretaris Dekker het hier ook mee eens was, en de kamer, dat er dan toch een kans zou zijn dat CKV een verplicht vak blijft. Maandag 17 december dient D66 een motie in, gericht op behoud van CKV. Zie NOS bericht en ook Teletekst. Voor het bekijken van de aflevering van zondag 16 december, Buitenhof vanaf 13.00 min - maar de rest van het interview is ook interessant en belangrijk: we hopen vanuit het Expertisecentrum kunsttheorie van harte dat het Mediafonds behouden kan blijven evenals het Metropole Orkest. Teken hier voor de petitie gericht op behoud van het Metropole orkest.

   

  Petitie aangeboden gericht op behoud van het VAK CKV Dinsdag 4 december hebben docenten, kunstvakverenigingen en docentenopleidingen een petitie aangeboden aan de tweede kamerleden van de commissie OCW, gericht op behoud van het VAK ckv. Hier kunt u het persbericht lezen, en de petitie tekst. We hebben de kamerleden, n.a.v. de speech van Marlene Dumas met het pleidooi voor kunst, een voucher voor 1 gratis inburgeringsles in Culturele en Kunstzinnige Vorming aangeboden. Op Radio 1 was een interview  en op radio 4 was eveneens een interview met Marie-Thérèse van de Kamp. Vanuit de Universiteit van Amsterdam werd een brief aan de minister en staatssecretaris verzonden. Deze brief werd ondersteund door meer dan 100 hoogleraren, universitair docenten, docenten, onderzoekers, van zowel UvA als VU, door gerenommeerde kunstenaars en vormgevers, door de VandenEnde Foundation en door culturele instellingen. Ook de Raad voor Cultuur heeft een negatief advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel om CKV af te schaffen: Ook zij pleiten eveneens voor behoud van CKV als verplicht vak. A.s. maandag 17 december zal D66 een motie indienen gericht op behoud van CKV tijdens het debat over de cultuurbegroting. (Nagekomen bericht dd 18 dec. 2012: De motie van D66 lijkt niet ingediend, waarschijnlijk omdat de minister in het debat aangegeven heeft dat zij cultuureducatie heel belangrijk vindt, en dat zij in het voorjaar met een plan zal komen. Omdat CKV over zowel Onderwijs als Cultuur gaat en zij dus hierover ook met de staatssecretaris moet overleggen, kon dit vermoedelijk niet tijdens het debat over de cultuurbegroting aan de orde gesteld worden. Voorheen was het altijd zo dat CKV onder het departement van Cultuur viel (Cultuur en School), maar dat is kennelijk veranderd nu het project Cultuur en School is gestopt.)  

                                

  Wetsvoorstel: inzake ckv en keuze voor kunstvak. Namens het expertisecentrum hebben wij ook op de internetconsultatie gereageerd. De minister heeft haar beleid niet gebaseerd op onderzoek naar de feitelijke situatie. De beknopte versie reactie expertisecentrum kunsttheorie  en Onderbouwing argumenten. Achtergronden van deze argumenten zijn toegelicht in een bijdrage aan de discussie: Kunst en Cultuur voor iedereen op de website van de Wiardi Beckman Stichting. De bijdrage is getiteld: Misvattingen over het leren over kunst en is hier te downloaden. 

   

   

 •