Toetsen & evalueren - Formatieve beoordeling


Op deze plek kunt u informatie over formatieve beoordelingen (feedback tijdens het leerproces gericht op verbeteringen) vinden. 

Hoewel deze criteria en matrix hier onder formatieve beoordelingen geplaatst zijn, kunnen deze eveneens in het kader van een summatieve beoordeling gebruikt worden:

 

BEELDENDE PRODUCTEN EN PROCESSEN

  • Kort literatuuronderzoek naar criteria voor beeldende producten en processen in een hedendaagse context van kunst en kunsteducatie. Literatuur onderzoek naar criteria beeldende producten en processen
  • Vanuit onderzoek over creativiteitsontwikkeling bij leerlingen, is een beoordelingsprocedure en beoordelingsmatrix ontwikkeld, gedeeltelijk gebaseerd op de beoordelingsprocedure van het oude stijl CPE examen, eveneens gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit, beeldende processen en producten. Er is een indeling in rubrics gemaakt. Beoordelingsprocedure en matrix.

NIEUW:

  • Samenvatting van het boek: Visible Learners Onderzoekers van het Harvard Project Zero werken sinds de jaren 90 samen met de Reggio Emilia docenten, om op basis van hun specifieke pedagogiek te kijken in hoeverre deze ook op andere niveaus en vakken toe te passen is. In dit boek hebben zij een aantal voorbeelden uitgewerkt en voorzien van een gedegen theoretisch kader. Deze aanpak gericht op het zichtbaar maken van het leerproces en de lerenden (gericht op onderzoekend leren en samenwerkend leren) door het documenteren lijkt heel erg interessant en geschikt voor (de zo gewenste kwaliteitsverbeteringen bij) het vak CKV maar is ook voor docenten en studenten in de kunstvakken de moeite waard. Omdat het hele concept van deze werkwijze gericht is op het documenteren van het leerproces en de lerenden, is het een zeer geschikte aanpak gericht op formatieve beoordelingen.