Trainingen - CKV


Op deze plek kunt u informatie over trainingen door het expertisecentrum kunsttheorie vinden.

 

NIEUWS OVER TRAININGEN GERICHT OP CKV:

  • VOOR ALLE AANWEZIGEN BIJ DE CKV INSPIRATIEDAG OP VRIJDAG 4 OKTOBER 2013 IN HET VAN GOGH MUSEUM. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en de goede feedback en evaluaties. Een 8.0 als gemiddeld rapportcijfer en grote tevredenheid: we zijn daar heel blij mee! Vanwege de ontwikkelingen rond CKV en het aantal belangstellenden hebben we dit keer gekozen voor een inspiratiedag met veel info die u thuis op uw gemak nog kunt bestuderen en daarna zelf kunt gaan toepassen. Via email sturen we u nog aanvullende info na in de loop van volgende week. Bij de tab CKV kunt u alvast wat van de links vinden (Cultureel Jongeren Profiel; fragment: Taal Bepaalt; reclame Axe) HARTELIJK DANK VOOR UW AANWEZIGHEID EN UW ENTHOUSIASTE REACTIES EN HEEL GRAAG TOT ZIENS!  
  • WILT U NU ZELF AL NADENKEN OVER VERBETERINGEN DIE U ALS CKV DOCENT KUNT BEWERKSTELLIGEN? Uit ontwerp onderzoek door verschillende ILO UvA studenten naar de beleving van het vak CKV van leerlingen kwam herhaaldelijk naar voren dat leerlingen het vak doorgaans wel leuk vonden, maar de moeilijkheidsgraad gering vonden (dus te weinig uitgedaagd werden op niveau - welk effect dat oplevert zie de Flow theorie van Csikszentmihalyi). Daarnaast gaven zij vaak aan dat zij niet goed begrepen wat de doelstellingen en criteria van opdrachten waren en wat de relevantie was van de opdrachten van ckv voor het ontwikkelen van meer kennis en inzicht in kunst en cultuur. Dat kan te maken hebben met enerzijds een te beperkte reflectie op de relatie tussen opdrachten (werkvormen) en de vakspecifieke doelstellingen en leeractiviteiten die daarmee beoogd worden, of te weinig afstemming tussen beoogde doelstellingen en leeractiviteiten en werkvormen (zie hiervoor Bloom), of te weinig differentiatie door de docent (zie beroepsvaardigheden van leraren). Maar het kan ook te maken hebben met te beperkte reflectie op de algemene doelstelling van het vak CKV: het ontwikkelen van inzicht in kunst en cultuur, zie voor uitleg in de folder: Waarom kunstvakken kiezen. De rol van de docent is groot met betrekking tot het verbeteren van de motivatie en de leerresultaten van leerlingen en het vergroten van de effectiviteit van het leren bij CKV. Wat kun je als docent doen om het leren bij CKV effectiever te maken? Volgens Hattie (2009) "'Wanneer docenten leren denken over doceren vanuit het perspectief van het leren door hun leerlingen, en leerlingen leren denken over leren vanuit het perspectief van doceren, ontstaat de optimale situatie voor effectief leren, dan laten leerlingen het zelfregulerende vermogen (self-monitoring, self- evaluation, self-assessment, self-teaching) zien, dat het meest gewenst is bij het leren."

  • NIEUW EN AANBEVOLEN: Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012) Professional Capital. Transforming teaching in every school. meer info"Transforming education is one of the signature challenges of our times. Professional Capital sets out exactly and undeniably why the only way to do it is to honor and improve the profession of teaching." Dit boek gaat in op wat onderwijs van nu vraagt van docenten en het doceren en dat is geen 'quick fix' omdat onderwijs, leerprocessen en doceren complexe taken zijn. Het beschrijft vanuit een internationaal perspectief wat er misgegaan is bij allerlei onderwijshervormingen (inclusief de te eenzijdige focus op cijfers in de prestatiegerichte benadering - of zoals zij zeggen: "be evidence informed not data driven"). ). Professioneel kapitaal benaderen zij niet vanuit goed onderwijs als een economische noodzaak, maar vanuit de noodzaak tot professionalisering vanuit het perspectief van het vollediger benutten van menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en besluitvormings kapitaal. Vervolgens gaat het boek op een erg constructieve en heldere manier in op wat je als docent zelf in je eigen team kunt doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het boek levert veel docenten, schoolleiders en beleidsmakers ongetwijfeld heel veel herkenning op vanwege de diepgaande inzichten in onderwijs van de auteurs. Zij bekijken steeds alle aspecten vanuit meerdere invalshoeken, onderbouwen alles vanuit onderzoek. De auteurs gaan in op meerwaarde van de school als professionele leergemeenschap en zijn heel direct in hun benaderingswijze: ze spreken de docent aan op de eigen kansen en mogelijkheden en geven ook de veel voorkomende valkuilen goed weer. Het boek is helder geschreven en zal veel docenten niet alleen een sterk gevoel van herkenning maar ook erkenning geven. De suggesties die zij geven voor docenten om zich te professionaliseren zijn: "1: Become a true pro; 2: Start with yourself: examine your own experience; 3: Be a mindful teacher; 4: Build your human capital through social capital; 5: Push and pull your peers; 6: Invest and accumulate your decisional capital; 7: Manage up: help your leaders be the best they can be; 8: Take the first step; 9: Surprise yourself; 10: Connect everything back to your students." Meer over dit boek is te lezen via google books (begin met screenen van Hoofdstuk 3) en deze link bevat een samenvatting (Eng.).

  • NIEUW EN AANBEVOLEN: Krechevsky, M., Mardell, B., Rivard, M., & Wilson, D. (2013). Visible learners. Promoting reggio-inspired approaches in all schools. San Francisco, Jossey-bass. meer info. Samenvatting van het boek: Visible Learners Onderzoekers van het Harvard Project Zero werken sinds de jaren 90 samen met de Reggio Emilia docenten, om op basis van hun specifieke pedagogiek te kijken in hoeverre deze ook op andere niveaus en vakken toe te passen is. In dit boek hebben zij een aantal voorbeelden uitgewerkt en voorzien van een gedegen theoretisch kader. Deze aanpak gericht op het zichtbaar maken van het leerproces en de lerenden (gericht op onderzoekend leren en samenwerkend leren) door het documenteren en het werken in professionele leergemeenschappen lijkt heel erg interessant en geschikt voor (de zo gewenste kwaliteitsverbeteringen bij) het vak CKV maar is ook voor opleiders, docenten en studenten in de kunstvakken de moeite waard. 

  • Misschien helpen deze literatuursuggesties u als ckv docent daarbij eveneens? Hattie (2012) Visible Learning for Teachers. Meer literatuur kunt u vinden onder de tab vakdidactiek en kennisbasis, linksboven. Een nieuwe literatuurlijst voor de kennisbasis van de vakdidactiek kunsttheorie is recent toegevoegd.