INSCHRIJVING: DRIE MASTERCOURSES KUNST ANALYSEREN:
THEATER ANALYSEREN - FILM ANALYSEREN - MUZIEK ANALYSEREN
Aanhef   Dhr    Mevr
Titel  
Achternaam   *
Tussenvoegsel  
Voorletters   *
Email   *
Mobiel   *

Docenten: Schooladres
Opleiders/educatief medewerkers: Adres opleiding of instelling
Naam   *
Telefoon   *
Adres   *
Plaatsnaam   *
Postcode   *

Soort onderwijs (vmbo, havo, vwo, mbo, anders)

Vak(ken) (beeldend, dans, drama, kunst algemeen, kunstgeschiedenis enz.)
Ja, ik schrijf me in voor de volgende bijeenkomst(en)
Theater analyseren - dinsdag 6 feb
Film analyseren - dinsdag 6 maart
Muziek analyseren - dinsdag 20 maart  wachtlijst


 Verzenden