Home - intro en nieuws


                       WELKOM BIJ HET EXPERTISECENTRUM VAKDIDACTIEK KUNSTTHEORIE.

   
Fotografie: Tomek Whitfield

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws. Op LinkedIn hebben we een Expertisecentrum kunsttheorie groep waar u zich voor kunt aanmelden.

Inmiddels werken we vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie structureel samen met: UvA Mastercourses, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Daarnaast werken we samen met de VNK-e, het Gemeentemuseum Den Haag, de KU Leuven, Muzes Vlaanderen, Fundament Foundation/Lustwarande.

Dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA 
Anne Marie van der Vlies MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Jelle de Vrijer MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Niels Nannes MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA en VNK-e bestuurslid 
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl i.s.m.
Willemien Cuijpers MA, Docent Kunstgeschiedenis, ArtEZ en docent Kunst Algemeen en CKV, Beekdal Lyceum, Arnhem
Valentijn Rambonnet MA, Medewerker educatie Rijksmuseum, Amsterdam    
Karen Wisselaar MA, Docent Kunst Algemeen, CKV en Nederlands, Linde College, Wolvega

DRIE MASTERCOURSES KUNST ANALYSEREN

THEATER ANALYSEREN - FILM ANALYSEREN - MUZIEK ANALYSEREN

Kunst analyseren is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen om te leren, zodat zij kunst beter leren begrijpen en waarderen. Het is echter een complexe vaardigheid om te leren en te doceren. Vanuit die achtergrond organiseren we in februari en maart 2018 drie mastercourses kunst analyseren.

Alle informatie over de drie mastercourses is te downloaden als pdf.

Wil je deelnemen aan één of meer mastcourses, meld je dan zo snel mogelijk aan via het aanmeldformulier op deze website.

NIEUWS:

NIEUWSBRIEF: via de tab links onderaan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. We hebben inmiddels de 1000e nieuwsbrief-abonnee mogen verwelkomen. Dank voor uw belangstelling!  De nieuwsbrief OVER DE DRIE UvA MASTERCOURSES THEATER/FILM/MUZIEK ANALYSEREN is vandaag (11-01-2018) verzonden, mocht u deze niet ontvangen hebben: checkt u dan even uw ongewenste mail/spambox? Vanaf 12-01-2018 om 15.00 uur komt hier de info over inschrijven voor de mastercourses.   

NIEUW: REIMAGINE, REDESIGN AND TRANSFORM - PROEFSCHRIFT   MARIE-THERESE VAN DE KAMP                                 
Het proefschrift 'Reimagine, redesign and transform'
draagt bij aan de kennis over hoe het onderwijs de originaliteit van beeldende producten van leerlingen kan verhogen. Deze dissertatie draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's in beeldende vormgeving en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en het vaststellen van de effectiviteit daarvan. Creativiteit wordt beschouwd als een van de vaardigheden die leerlingen zouden moeten ontwikkelen via onderwijs. Het bevorderen van de creativiteit en originaliteit van leerlingen zijn belangrijke doelstellingen van beeldende vormgeving en ckv. De kernvraag in de dissertatie is daarom:'Hoe kunnen docenten bij beeldende vormgeving en ckv hun leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun creativiteit en originaliteit?'.We weten uit eerder onderzoek dat divergent denken cruciaal is in creatieve beeldende processen, voor het maken van originele producten. Divergent denken wordt daarom beschouwd als een indicator van creativiteit. In het eerste deel van deze dissertatie worden de effecten van twee versies van een instructieontwerp gerapporteerd. Deze lessen moesten het divergente denken bevorderen, door expliciete (strategie)instructie van metacognitie. Dat is geen gebruikelijke aanpak in lessen beeldende vormgeving en ckv. De resultaten tonen aan dat deze onderwijsprogramma's het divergente denken van leerlingen inderdaad bevorderden. In deel twee werden drie processen bestudeerd die de verschillen in de originaliteit van beeldende producten zouden kunnen verklaren. De resultaten lieten zien dat visueel genereren en visueel exploreren de verschillen konden verklaren in de originaliteit van de beeldende producten. Drie soorten exploreren - associëren, combineren en abstraheren - leverden een significante bijdrage aan de originaliteit van de beeldende ontwerpen. Daarnaast bleek over het algemeen dat naarmate de afstand van de activiteiten (tot een stimulus) groter was, des te hoger de originaliteit van de beeldende ontwerpen was. Meer informatie is te vinden op UvA Dare, de Nederlandse samenvatting en een video van het Lekenpraatje.


NIEUW: "Rapport over stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken." "Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste fase van een meerjarig internationaal onderzoek van de OESO naar de meetbaarheid en ontwikkeling van creatief vermogen en kritisch denken in het onderwijs. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd op enkele scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij rekenen, wiskunde en beeldende vakken." Het Kohnstamm instituut deed onderzoek in opdracht van OCW/OESO naar het werken met rubrics gericht op het bevorderen van creatief vermogen en kritisch denken. Vanuit de ILO-UvA/Expertisecentrum Kunsttheorie we bij dit onderzoek betrokken geweest voor wat betreft de training van docenten. U kunt het rapport via deze link downloaden. Tabel 2.3 (pag. 8) is interessant om te bestuderen, evenals pag. 13 t/m 21 over de ervaringen van docenten met de trainingen en de ervaringen van docenten en leerlingen tijdens dit project bij beeldende vormgeving.

WAAROM KUNST ONS RAAKT. Kent u de nieuwsbrief van 'De Bicker'? Die is erg interessant (en u kunt een gratis abonnement nemen daarop) zie deze link. Daarin stond vandaag dit bericht: "Niets is meer veilig voor neuro-wetenschappers. Kunst wordt geacht ons hart te raken, jazeker, maar dat loopt wel via het hoofd. En dat hoofd wordt nu intensief bestudeerd. Aan de hand van ‘Het Zwanenmeer’ ballet neemt deze prachtige reportage ons met film, muziek en tekst mee door de argumenten. Wij zijn sociale beesten en beleven dus graag een ervaring samen met anderen; daarom graag naar het theater. Mensen houden van verhalen: een verhaal is een ervaring waar wij van kunnen leren, zonder pijn. Beweging kan een boodschap versterken of afzwakken; ons brein reageert, ‘spiegelt,’ beweging. De combinatie van beeld en muziek is extra effectief.  Al deze conclusies zijn gebaseerd op metingen, van hersenactiviteit en klamme handjes…Bekijk die interessante en prachtige presentatie hier

LESSEN VAN HET VAN GOGH MUSEUM Het Van Gogh Museum heeft voor het VO een reeks nieuwe en interessante lesvoorbeelden beschikbaar gemaakt, via deze link. Daarin bijvoorbeeld een les over beeldaspecten, over feit en fictie, over geschilderd gevoel en nog veel meer. Het lesmateriaal is helemaal compleet, inclusief docenten informatie, dia's voor in de les. Een aanrader!

NIEUW: MOVING NATURE - LUSTWARANDE  In het kader van educatie bij de expositie Disruption - Remapping Nature, die loopt tot en met 24 September 2017 in de Oude Warande in Tilburg, is voor het voortgezet onderwijs het kunstblad Moving Nature uitgegeven. Meer informative over dit kunstblad vindt u op de website van Lustwarande, onder de tab educatie in het menu links. Een nieuwe vorm: het kunstblad. Voortaan nemen educatieve producten voor het voortgezet onderwijs, die aansluiten bij het actuele programma van Lustwarande, de vorm aan van een kunstblad, waarop de thema's van een actuele of recente expositie nader uitgewerkt worden. Op de voorzijde van zo'n kunstblad wordt informatie gegeven over de actuele of recente expositie en worden er thema's aangereikt die daarbij aansluiten. Op de achterzijde worden korte opdrachten bij de thema's aangereikt. Deze opdrachten zijn bedoeld als inspiratie voor de eindopdracht. Het kunstblad is geschikt voor leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw en kan gebruikt worden voor vmbo, mbo, havo en vwo-niveau en kan ingezet worden bij CKV (nieuw) en de kunstvakken. Het kunstblad kan ook los van de expositie gebruikt worden. Bij ieder kunstblad wordt er ook een beknopte, overzichtelijke docentenhandleiding beschikbaar gesteld, waarin onder andere meer achtergrondinformatie te vinden is over de behandelde thema's. Moving Nature: De mens zet de natuur voortdurend naar zijn hand en vindt dit de normaalste zaak van de wereld. Echter, er is een steeds groter wordend besef dat die natuur niet onuitputtelijk is. Dit besef gaat gepaard met het streven naar duurzaamheid en met consuminderen. Welke veranderingen zijn er nodig om het tij te keren en hoe zal de natuur van de toekomst er uit zien? Bespiegelingen vanuit de kunst kunnen hier een rol in spelen. Met het kunstblad Moving Nature worden leerlingen aangezet om te reflecteren op de relatie tussen mens en natuur. Dit doen ze aan de hand van drie thema’s: Ongewone Schoonheid, Ontwrichte Natuur en De Mens van de Toekomst. Deze drie thema’s worden op de achterkant van het kunstblad nader uitgewerkt. Meer informatie & bestellen kunstblad Moving Nature? Kijk op de website van Lustwarande.

TRAINING EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE 2016: VERBINDEN EN TRANSFORMEREN In het kader van de vakdidactiek van de creativiteit. In Tilburg vond op donderdag 13 oktober 2016 de training van het Expertisecentrum Kunsttheorie plaats. Deze training bestond uit lezingen en workshops in de Spoorzone in Tilburg gericht op actuele ontwikkelingen in het onderwijs, zoals Kunst & Maatschappij; interculturaliteit & burgerschapsvorming; CKV nieuwe stijl en de mogelijkheden van de dimensies van kunst; Creatieve artistieke processen & onderzoekend leren; Kunst, vakmanschap & vindingrijkheid. De training was voor docenten kunstvakken van vmbo, havo, vwo en mbo en voor docenten onderbouw en bovenbouw en voor docenten praktijk en theorie. De training werd met enthousiasme ontvangen en werd goed gewaardeerd (gemiddeld cijfer van een 8).  

LERARENONTWIKKELFONDS, 'CREATIVITEIT LEREN IN HET KUNSTLAB': Op de website van het LerarenOntwikkelFonds is het project 'Creativiteit leren in het kunstlab' te vinden, evenals de BLOGS over dit project van Marie-Thérèse van de Kamp, BLOG Creativiteit & leren in het kunstlab. BLOG 'Pilotproject 1: pop-up-kunst-lab-moonshot-thinking'; BLOG 'Creatief Combineren'.

NIEUW EXAMENPROGRAMMA CKV PER 2017Vlak voor de zomervakantie heeft Staatssecretaris Dekker in een brief aan de kamer het nieuwe examenprogramma voor CKV aangekondigd. Het examenprogramma gaat per augustus 2017 in. Hier kunt u het Nieuwe Examenprogramma CKV per 2017 downloaden. Een korte presentatie werd op dinsdag 14 juni gegeven op de studiemiddag voor docenten in Tilburg, georganiseerd door CIST (Cultuur in Scholen in Tilburg). De handout kunt u hier downloaden. Een uitwerking van een idee voor CKV nieuwe stijl en dat verbonden aan de ideeën over Onderwijs 2032, is te vinden op de website van het LerarenOntwikkelFonds: creatief combineren

Werk van Christo - Floating Piers - Lago Iseo, - M.T. van de Kamp, 24 juni 2016 

 

AANMELDEN VOOR SEPTEMBERSTART ILO UvA LERARENOPLEIDING KUNSTGESCHIEDENIS, CKV EN KUNST ALGMEEN KAN NOG TOT 30 APRIL 2016  Ben je student of docent-en-werkzaam-in-het-VO en heb je een universitaire master kunstgeschiedenis en wil je een universitaire eerstegraadsbevoegdheid kunstgeschiedenis, CKV en kunst algemeen behalen, dan kun je jezelf nog tot 30 april 2017 aanmelden. NB dat kan alleen wanneer je een universitaire Master of doctoraal kunstgeschiedenis of aanverwant vak hebt behaald. Voor docenten met een WO Master kunstgeschiedenis die werkzaam zijn in het VO geldt dat zij via een lerarenbeurs een tegemoetkoming in de collegegelden kunnen krijgen evenals gelden voor studieverlof. Wanneer je docent in het VO bent met een HBO achtergrond dan kun je via een schakelprogramma eerst een WO Master kunstgeschiedenis behalen en daarna alsnog doorstromen naar de lerarenopleiding. Meer informatie over instroomeisen en lerarenbeurs is te vinden via de tab 'Docentenopleidingen' in het linkermenu op deze website.

 

HOLLANDSE MEESTERS ongetwijfeld hebt u ook naar de fascinerende reeks portretten van kunstenaars gekeken getiteld 'Hollandse Meesters' alle video's staan online te vinden op:  http://hollandsemeesters.info/ 

 

CKV VERSIE 2.0: M.T.A. van de Kamp & A.M. van der Vlies. (2013). CKV versie 2.0. Hoe kunnen we leerlingen nog beter leren kunst te waarderen. Een publicatie, verschenen tijdens de CKV docenten dag van 4 oktober 2013, van het Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie / Interfacultaire lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam, 2013.

DOORLOPENDE LEERLIJN HYBRIDE KUNSTEDUCATIE

Het overzichtsdocument met alle gegevens en achtergrondinformatie over hybride kunsteducatie is te downloaden via: Doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie. Wat is leren over en door kunst en cultuur in de 21ste eeuw? Wat zijn de 21ste eeuwse kunstvaardigheden die je leert bij het leren over en door kunst en cultuur? De doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie bestaat uit A) een kunstvaardigheden leerlijn, is gericht op het steeds verder ontwikkelen van het geheel van de 21ste eeuwse kunstvaardigheden: affectieve, sensomotorische, cognitieve, creatieve, metacognitieve en sociale vaardigheden. Zie: model van de hybride kunsteducatie  B) een conceptuele - kunstkennis - leerlijn is gericht op het leren door en over kunst in verschillende contexten, vanuit ervaringen met actuele kunstcontexten. De conceptuele - kunstkennis - leerlijn wordt gekenmerkt door embodied, imaginative cognition en bestaat uit vier kennisdomeinen: kunstvocabulaire kennis ; conceptuele kennis (kernconcepten en contexten als tijden, plaatsen en functies van kunst); procedurele kennis en attitudes (kunstvaardigheden toepassen in verschillende contexten; presenteren; communiceren en samenwerken); metacognitieve kennis (kennis en inzicht over het eigen leren (uitvoeren) van kunstvaardigheden; het eigen waarderen van kunst en zelfkennis en zelfbewustzijn, bijvoorbeeld via zelfevaluatie van het eigen (bijv. beeldende, creatieve) proces en product). De matrix van de doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie legt een verbinding tussen de kunstvaardigheden-lijn en de conceptuele- kunstkennis-lijn. Achtergronden over het leren over en door kunst kunt u vinden via de tab 'Doelstellingen' op deze website  en een powerpointpresentatie met verdere toelichting kunt u hier vinden: Leren over en door kunst © 2012, MTAvdKamp

 

SCHEMA VOOR KUNST ANALYSE Omdat in de syllabus kunst algemeen, 2015 (zie examenblad) wijzigingen aangegeven zijn, hebben we deze wijzigingen opgenomen in de nieuwste versie van het schema kunst analyse. Het betreft een wijziging in de begrippen voor filmanalyse.

 

MUZIKALE BEGRIPPEN VOOR KUNST ANALYSE BIJ KUNST ALGEMEEN Muziekanalyse blijkt voor veel leerlingen (en ook docenten met een andere dan een muzikale achtergrond) complex te zijn. Op basis van de syllabus-begrippenlijst voor muziek bij kunst algemeen is deze toelichting op de muzikale begrippen op 2xA4  samengesteld. Een tip voor docenten beeldend, dans of drama die zich graag meer willen verdiepen in de muziek: Muzikale stijlgeschiedenis van Wouter Steffelaar. Daarin worden veel muziekvoorbeelden besproken, er zijn 2 cd's bijgevoegd met muziekfragmenten en op pag. 190-191 staat een erg duidelijke matrix met daarin de stijlperioden en de stijlkenmerken. Ook worden muzikale begrippen toegelicht. Prijs € 34,95.

 

JIGSAW - WERKVORM GERICHT OP HOGERE ORDE DENKVAARDIGHEDEN: KUNST ANALYSEREN

Hogere orde denkvaardigheden - zoals analyseren, kunst analyseren en evalueren - zijn belangrijk bij de kunsttheorie om te leren. Daarvoor hebben we onder de tab kunstanalyse verschillende werkvormen toegelicht. Een nieuwe werkvorm is de JIGSAW MASSACULTUUR en/of JIGSAW MASSACULTUUR MUZIEK, waarbij iedere leerling in twee soorten expertise-groepen ingedeeld wordt: de projectgroep en de expertgroep, afwisselend werken zij in de ene les in hun projectgroep en in de andere les in hun expertgroep. Achtergronden over de Jigsaw als werkvorm zijn te vinden via https://www.jigsaw.org/index.html en op deze website (het word document bevat nog meer uitleg). Meer info, zie de tab: 'Doelstellingen' en vervolgens 'Werkvormen' op deze website

 

KUNST IN DE KLAS - Debat over 'Kunst in de klas' georganiseerd door KNAW - Akademie van Kunsten en Boekman. Dit debat vond plaats in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In de kunst draait het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in de maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners. Het huidige onderwijs richt zich te weinig op het ontwikkelen van dit soort vaardigheden. De video van Marie-Thérèse van de Kamp kun je via deze link vinden.

  
ALLE A4TJES MET COMPACTE KENNIS PER KUNST ALGEMEEN ONDERWERP COMPLEET  Inmiddels zijn alle onderwerpen voor kunst algemeen samengevat op 1 x A4.

WAAROM KUNSTVAKKEN KIEZEN?

Er was ooit een folder van een van de vakverenigingen om uit te delen aan leerlingen, zodat zij informatie kregen over het kiezen van een kunstvak als examenvak. Hierbij een folder die recent ontwikkeld is. Hierbij de Folder Waarom kunstvakken kiezen?.

 

 

WEBLINKS: